Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo delegacijos ESBO Parlamentinėje Asamblėjoje dalyvavimo Žiemos posėdyje 2002 m. vasario 21-22 d. ataskaita

Seimo delegacija ESBO PA vasario 21-22 dienomis, kurią sudarė K.Bobelis, A.Sakalas ir V.Kvietkauskas, dalyvavo ESBO Parlamentinės Asamblėjos Žiemos posėdyje.

Parlamentinės Asamblėjos narius pasveikinęs Austrijos Prezidentas T.Klestil kalbėjo apie terorizmą, Austrijos įsipareigojimus kovoje su terorizmu.

Posėdyje bus išklausyti ESBO Pirmininko ir aukštųjų pareigūnų pasisakymai ir aptarta ESBO veikla, Parlamentinės Asamblėjos Paryžiaus sesijos sprendimų įgyvendinimas bei pasirengimas metinei sesijai Berlyne.

ESBO Pirmininko Portugalijos Užsienio reikalų ministro Jaime Jose Matos Da Gama savo pranešime pažymėjo kovos su terorizmu kaip vieno ESBO veiklos prioritetų reikšmę. Taip pat paminėta, kad 2001 metais savo darbą baigė ESBO misijos Latvijoje ir Estijoje. Jungtinės Karalystės delegacijos narys A.Mackinlay pareiškė nepasitenkinimą, kad ESBO misija Latvijoje uždaryta, nes daugelis žmogaus teisių problemų dar nėra išspręsta.

J.J.M. Da Gama atsakė į Asamblėjos narių klausimus. Seimo delegacijos vadovas K.Bobelis, pabrėždamas kovos su terorizmu reikšmę, pasiteiravo ESBO Pirmininko nuomonės, kaip suprantamas visapusiškas saugumas kovoje su terorizmu ir kaip iš tikrųjų apibrėžiamas terorizmas.

Diskusijoje šiuo klausimu taip pat pasisakė Seimo delegacijos vicepirmininkas A.Sakalas, pažymėjęs, kad šių dienų terorizmas dažniausiai yra dėl politinių priežasčių, todėl ESBO veiksmų kovai prieš terorizmą planas turėtų būti labiau orientuotas į prevencines priemones bei jų įgyvendinimą..

Atsakydamas į kitą K.Bobelio ir ESBO Parlamentinės Asamblėjos viceprezidento Kimmo Kiljunen klausimą dėl ESBO misijos Baltarusijoje vadovo, ESBO Pirmininkas konstatavo, kad šis klausimas sprendžiamas. Į konkretų K.Bobelio klausimą, kodėl ESBO misijos vadovas negali atvykti į Minską, Ministras J.J.M. Da Gama negalėjo atsakyti. O ESBO PA ad hoc komiteto vadovė U.Zapf, pažymėjo, kad Baltarusijoje yra teigiamų poslinkių, bet laukiama rezultatų.

ESBO Parlamentinės Asamblėjos Prezidentas A.Severin savo pranešime įvertino Asamblėjos veiklą, taip pat atkreipdamas dėmesį į padėtį keliose valstybėse, kurių tarpe buvo Baltarusija. Prezidento nuomone, Baltarusijos izoliacija nepriimtina, tačiau Baltarusija pati atsakinga už saviizoliaciją, normalizavimas negali būti pasiektas moralinių ir politinių standartų sąskaita. Asamblėjos posėdžiuose stebėtojų teisėmis dalyvavo Baltarusijos 13-ojo šaukimo Aukščiausiosios tarybos delegacijos nariai.

Pirmą kartą įvykusiame visos Parlamentinės Asamblėjos Žiemos posėdyje didelis dėmesys buvo skiriamas ESBO veiklos skaidrumui ir atsiskaitomumui, šiam klausimui pateikiant darbo grupės pranešimą Nuolatinio komiteto posėdyje. Kaip pažymėjo ad hoc komiteto pirmininkas S.Hoyer turi būti sustiprinta ESBO PA kaip išrinktų valstybių atstovų institucija, ESBO veikloje oponentai taip pat turi būti girdimi.

2002-03-05
Naujausi pakeitimai - 2002 03 18.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   AUSTRIJA

LR Seimas