Lietuvos Respublikos Seimas

LRS delegacijos nario NATO Parlamentinėje Asamblėjoje Algirdo Griciaus komandiruotės į transatlantinių ryšių pakomitečio posėdį Ženevoje 2002 m. kovo 3-5 d. ataskaita

Transatlantinių ryšių NATO PA pakomitečio posėdžių tikslas buvo susipažinti su tarptautinių organizacijų ir tyrimo centrų požiūriu į tarptautinę padėtį, susiklosčiusią po 2001 m. rugsėjo 11 d. įvykių Niujorke ir Vašingtone, bei naujas grėsmes ir pavojus tarptautiniam saugumui.

Tarptautiniame Raudonojo Kryžiaus komitete buvo pateikta informacija apie šios organizacijos teikiamą pagalbą įvairiuose pasaulio regionuose bei bendradarbiavimą su nacionaliniais Raudonojo Kryžiaus komitetais. Organizacijos vadovai atsakė į pakomitečio narių klausimus, pasidalino mintimis apie tolimesnės veiklos planus. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas naujiems iššūkiams ir santykiams tarp politikos, karinių operacijų ir humanitarinės pagalbos. Plačiai buvo diskutuojama pėstininkų minų draudimo ir likvidavimo klausimais.

Abipusiai naudingas buvo susitikimas su Ženevos saugumo politikos centro vadovybe ir jo ekspertais. Čia buvo plačiai diskutuota apie terorizmo problemas, NATO išorinių santykių prioritetus bei priešraketinės gynybos iniciatyvas. Neliko be dėmesio ir NATO plėtros klausimai. Atskirai buvo apsistota ir prie Kaliningrado klausimų, susijusių su būsima Lenkijos ir Lietuvos naryste ES.

Antrąją pakomitečio posėdžių dieną įvyko susitikimai su Jungtinių Tautų Nusiginklavimo tyrimo instituto ir Pasaulio sveikatos organizacijos atstovais bei JAV, Vokietijos, Italijos, Rusijos ambasadoriais Nusiginklavimo konferencijoje. Nusiginklavimo tyrimo institute buvo plačiai aptariami nusiginklavimo kontrolės, branduolinių medžiagų neplatinimo, taktinės branduolinės ginkluotės, “nepatikimų valstybių” ir kt. klausimai. Instituto ekspertai išsakė savo nuomonę svarstomais klausimais, o kai kurie NATO parlamentarai išreiškė abejones Jungtinių Tautų institucijų darbo efektyvumu.

Susitikimas su nusiginklavimo konferencijos ambasadoriais parodė, kad ši institucija nuo 1997 m. praktiškai nieko nėra sutarusi dėl nusiginklavimo konferencijos tolimesnio darbo, nes nėra principinio sutarimo, ką reikia pirmiausia svarstyti. Šiais klausimais skirtingą požiūrį turi tiek JAV, tiek Rusijos, tiek ir Kinijos vyriausybės. Pasaulio sveikatos organizacijoje pakomitečio nariai buvo supažindinti su organizacijos veikla bei šiuo metu pasaulyje plintančiais masiniais susirgimais. Buvo aptarti ir galimi biologinio bei cheminio masinio naikinimo ginklų kūrimo ir naudojimo pavojai. Reikėtų paminėti, kad pasaulio sveikatos organizacija yra gana silpnai finansuojama valstybių narių, kurių įnašai sudaro tik apie 15 mln. USD per metus.

LRS NATO delegacijos narys A. Gricius

Vilnius, 2002.03.07
Naujausi pakeitimai - 2002 03 18.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ŠVEICARIJA

LR Seimas