Lietuvos Respublikos Seimas

Kazimieros Prunskienės komandiruotės į Bad Vindsheimą 2002 m. kovo 5-8 dienomis ataskaita

LR Seimo valdybos 2002 m. vasario 27 d. sprendimu Nr.744, Bavarijos valstiečių sąjungos kvietimu kovo 5-8 dienomis lankiausi Bavarijos žemėje. Čia dalyvavau šios Bavarijos valstiečių sąjungos Moterų suvažiavime. Daugiau kaip 600 dalyvių auditorijai perskaičiau pranešimą “Lietuvos moterų padėtis kelyje į ES”. Susitikau ir diskutavome prie “apskrito stalo” su VFR Bundestago nariu Ch.Schmidt, Bavarijos Landtago agrarinio komiteto pirmininku p.E.Loscher, kitais Bavarijos žemės politikais ir visuomenės veikėjais. Šiuose susitikimuose buvo diskutuojama dėl Lietuvos perspektyvų narystei ES ir jos sąlygų . Daugiausia dėmesio skirta abiejų šalių žemdirbių ir kaimo gyventojų bei viso maisto ūkio perspektyvai, kuri, kaip įsitikinau iš diskusijos, neramina ne tik lietuvius, bet ir bavarus. Pereinamojo laikotarpio Lietuvai parduoti žemės ūkio paskirties žemę užsienio subjektams prasmę mato ir Bavarijos ūkininkai, nes stambių žemvaldžių įsitvirtinimo galimybė ( esant pigiai darbo jėgai Lietuvoje) gresia rinkų praradimu Europoje ir Bavarijos žemdirbiams. Bavarijos ūkininkai sunerimę, kad vykstantys procesai, mažinant žemės ūkio rėmimo mastą per sekančius 10 metų gali sumažinti Bavarijos ūkininkų (ūkių) skaičių ir dirbamos žemės plotus 2-3 kartus.

Apsilankiau dviejose rajonų ligoninėse, socialinėse įstaigose, kaimo turizmo objektuose, sutariau dėl galimybės apsikeisti dalykinėmis žemdirbių delegacijomis. Bavarijos valstiečių sąjungos Neustadt (Aisch) lyderė p. Christa Götz patvirtino, kad ir toliau rūpintis įvairia parama, kurią man remiant ir talkinant, pastaraisiais metais siunčia į Lietuvą socialiai jautrioms žmonių grupėms ir įstaigoms.

Artimiausiu metu susitarimų pagrindu ketinu suformuoti ūkininkų ir žemės ūkio mokslo atstovų delegaciją veislininkystės patirčiai ir partnerystei šioje srityje plėtoti.

Pastaba: su Bavarijos įvairiomis institucijomis per praėjusį dešimtmetį įgyvendinau dešimtis įvairių Lietuvos rėmimo programų: mokslo mainų, studijų ir praktikų seminarų, humanitarinės pagalbos ir kt.

Seimo narė Kazimiera Prunskienė
Naujausi pakeitimai - 2002 03 18.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   VOKIETIJA

LR Seimas