Lietuvos Respublikos Seimas

2002 03 13 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

 

Jonas Liaučius, Valstybės kontrolierius, informavo komitetą apie Valstybės kontrolės ataskaitą dėl Generalinės miškų urėdijos veiklos vertinimo. Pranešėjas pažymėjo du pagrindinius aspektus, kuriais remiantis buvo atliktas vertinimas: lėšų panaudojimas bei skolų išieškojimas už realizuotą medieną bei buhalterinės apskaitos organizavimas. Arūnas Kundrotas, Aplinkos ministras, informavo apie Aplinkos ministerijos Valstybės kontrolės ataskaitos vertinimą bei numatomus veiksmus: iš esmės pritarti Aplinkos ministerijos pateiktam Generalinės miškų urėdijos veiklos vertinimui ir numatomam veiksmų planui siekiant užtikrinti efektyvesnę Generalinės miškų urėdijos veiklos kontrolę; rekomenduoti Aplinkos ministerijai ir Valstybės kontrolei aktyviau bendradarbiauti siekiant užtikrinti valstybės turto efektyvesnį valdymą ir panaudojimą; siūlyti Aplinkos ministerijai įvertinti buvusios Aplinkos ministerijos vadovybės veiksmų ir sprendimų pagrįstumą bei teisėtumą prekybos mediena klausimais; siūlyti Valstybės kontrolei išnagrinėti Turto fondo veiksmus privatizuojant AB "Šilunga".

Komitetas svarstė Teisės departamento ir Europos teisės komiteto pažymą dėl Valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės įstatymo projekto IXP-1306. Diskusijose dalyvavo įstatymo projekto rengėjai ir komiteto nariai. Daugeliui pastabų buvo pritarta ir į jas bus atsižvelgta. Nuspręsta prašyti įstatymo projekto rengėjų, susitikus su Teisės departamento atstovais, aptarti pasiūlymus dėl kurių nebuvo rastas bendras sprendimas. Tęsti svarstymą kitame komiteto posėdyje.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 03 15.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas