Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2002-03-13 d. KOMITETO IŠVAŽIUOJAMĄJĮ POSĖDĮ

Kaimo reikalų komiteto nariai 2002 m. kovo 13 d. išvažiuojamajame posėdyje, kuris įvyko Žemės ūkio ministerijoje, išklausė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus Kazimiero Lukausko informaciją apie pieno ir mėsos produktų importą į šalį. Pasienio ir transporto valstybinės veterinarijos tarnybos duomenimis per 2002 m. 2 mėnesius į Lietuvą buvo importuota 2576 tonos mėsos ir valgomųjų subproduktų, iš šio kiekio 1688 tonos paukštienos. Mėsos importo apimčių padidėjimas susijęs su tuo, kad ankstesniais metais, esant nepalankiai epizootinei situacijai, buvo žymiai ribojamas mėsos ir subproduktų importas. 2001 metų pabaigoje epizootinė situacija Europos Sąjungos šalyse pagerėjo, buvo panaikinti apribojimai dėl ligų ir tai turėjo įtakos mėsos importo padidėjimui. Šiais metais Lietuvos Respublikos vyriausiojo veterinarijos inspektoriaus įsakymu uždrausta importuoti į Lietuvą iš kai kurių šalių kiaulieną ir jos produktus, galioja veterinariniai apribojimai mėsos faršui, subproduktams. Mėsa ir jos produktai įvežami iš Europos Sąjungos šalių tik iš įmonių, turinčių Europos Sąjungos registracijos numerį.

Pieno ir pieno produktų importas Lietuvos rinkai neturi neigiamos įtakos, kadangi pieno produktų žymiai daugiau eksportuojama nei importuojama.

Komitetas apsvarstė Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5, 12 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą (IXP-1244) ir pasiūlė pagrindiniam komitetui tobulinti šį projektą, atsižvelgiant į Teisės departamento bei papildomų komitetų pareikštas pastabas.

Komitetas taip pat apsvarstė Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 ir 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą (IXP-698) ir pasiūlė projekto iniciatoriams jį toliau tobulinti, atsižvelgiant į Komiteto pastabas.

Komiteto nariai pritarė Seimo narių G. Mikolaičio ir V. Rinkevičiaus pasiūlymams Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo projektui (IXP-760(4SP)) tobulinti.

Nacionalinėje žemės tarnyboje prie ŽŪM buvo aptartos žemės reformos, nuosavybės teisių atkūrimo darbų eiga bei svarbiausios problemos.

Žemės ūkio viceministras-Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM generalinis direktorius Kazys Maksvytis informavo, kad Respublikoje iki 2002 m. kovo 1 d. bendrai nuosavybės teisės į žemę atkurtos į 80 proc. piliečių prašymuose nurodyto ploto ir tai sudaro 3,19 mln. hektarų. Nuosavybės teisės dar neatkurtos į 0,96 mln. ha plotą, iš jo į 144,1 tūkst. ha nėra pateikti nuosavybės teisę ir giminystės ryšį įrodantys dokumentai.

Miestuose nuosavybės teisių atkūrimas vyksta lėčiau ir atkurta nuosavybės teisės į 17,8 tūkst. ha plotą, o tai sudaro 28 proc. nuo pateikto piliečių prašymuose ploto. Lėtesniems nuosavybės teisių atkūrimo tempams miestuose turėjo įtakos tai, kad miestų savivaldybės laiku neparengė vietovių detaliųjų planų, kuriuose turėjo būti numatyti žemės sklypai individualiai statybai.

Nuo žemės reformos pradžios piliečiams išmokėta 165 mln. litų piniginės kompensacijos už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius. Valstybės išperkamos pinigais žemės plotas yra 630 tūkst. ha žemės. Norint visiškai atsiskaityti su piliečiais iki 2009 m. sausio 1 d. reikia 1067 mln. litų, iš jų iki 2003 m. rugpjūčio 1 d. – 256 mln. litų. 2002 metams skiriamos piniginės kompensacijos už žemę suma sudaro 5 mln. litų.

Žemės reformos, nuosavybės teisių atkūrimo darbų eigą bei svarbiausias problemas išdėstė Žemės tvarkymo departamento direktorė Julė Petraškienė.

Apie nuosavybės teisių atkūrimo eigą bei kitas problemas informavo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento direktorius Juozas Zinkevičius.

Žemės tvarkymo ir administravimo koncepciją pristatė Žemės tvarkymo departamento žemėtvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja Vilma Daugalienė.

Pasiūlymų kaip paspartinti nuosavybės teisių atkūrimo procesą pateikė Žemės savininkų sąjungos pirmininkė Antanina Venckūnienė.

Posėdyje buvo suformuoti pagrindiniai veiksniai galintys paspartinti nuosavybės teisių atkūrimą. Tam tikslui reikia:

-užtikrinti savalaikį lėšų, reikalingų piliečių nuosavybės teisių į žemę atkūrimui, skyrimą;

-supaprastinti pastatų ir statinių, pastatytų iki 1990 m. kaimo vietovėje, teisinės registracijos tvarką;

-parengti atsiskaitymo vertybiniais popieriais už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius tvarką bei kompensavimo valstybinių įmonių akcijomis tvarką;

-numatyti priemones, įgalinančias spręsti trumpalaikės žemės ūkio paskirties žemės nuomos klausimą;

-nustatyti prioritetus, išmokant piliečiams kompensacijas už valstybės išperkamą žemę;

- sumažinti atliekamų žemės reformos žemėtvarkos projektų įgyvendinimo darbų įkainius, atsižvelgiant į kaimo gyventojų pajamas;

- sparčiau spręsti laisvos valstybinės žemės panaudojimo klausimus;

- kontroliuoti, kad apskričių viršininkų administracijų žemės tvarkymo departamentų direktoriai užtikrintų atliekamų žemės reformos bei žemėtvarkos darbų įgyvendinimą bei kontrolę.

Pritarta Komiteto sprendimo projektui “Dėl žemės reformos” .

 

 

Leonardas Michelbertas, 39 67 66.
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas