Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. kovo 13 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Belgijos Karalystės bei Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės vyriausybių susitarimo dėl jūrų transporto ratifikavimo įstatymo projektas IXP-1208.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui (bendru sutarimu).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Pranas Vilkas.

 

2.SVARSTYTA:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Belgijos Karalystės Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo ratifikavimo įstatymo projektas IXP-1209.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui (bendru sutarimu).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Jonas Budrevičius.

 

3.SVARSTYTA:

Įmonių įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1354.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatoriaus pateiktam įstatymo projektui (bendru sutarimu).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Jurgis Razma.

 

4.SVARSTYTA:

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 42 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-1329.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ("už" - 7, "prieš" - 1, "susilaikė" - 1 komiteto narys).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Pranas Vilkas.

 

5.SVARSTYTA:

Seimo narių D.A.Barakausko (2002-03-07), S.Burbienės (2002-03-12), Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos, Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pasiūlymai Alkoholio kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 41, 44, 45, 48, 52 straipsnių papildymo, 23 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 53 straipsniu įstatymo projektui IXP-1267(2).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti Seimo nario D.A.Barakausko pasiūlymui pakeisti 21 straipsnio 2 dalį Alkoholio kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 41, 44, 45, 48, 52 straipsnių papildymo, 23 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 53 straipsniu įstatymo projektui (IXP-1267(2) ("už" balsavo - 6 ; "susilaikė"- 5 komiteto nariai).

2. Seimo narės S.Burbienės pasiūlymams Alkoholio kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 41, 44, 45, 48, 52 straipsnių papildymo, 23 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 53 straipsniu įstatymo projektui (IXP-1267(2):

2.1. Pritarti pasiūlymui pakeisti 1 straipsnio 8 dalį ("už" balsavo - 8; "prieš" - 1; "susilaikė" -1 komiteto narys).

2.2. Pritarti pasiūlymui papildyti 30 straipsnį nauja dalimi (bendru sutarimu).

3. Pritarti Sveikatos apsaugos ministerijos pasiūlymui pakeisti 20 straipsnio pirmos dalies 16 p. ir 21 straipsnio 1, 2 ir 5 dalis Alkoholio kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 41, 44, 45, 48, 52 straipsnių papildymo, 23 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 53 straipsniu įstatymo projektui (IXP-1267(2 (bendru sutarimu).

4. Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos pasiūlymams Alkoholio kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 41, 44, 45, 48, 52 straipsnių papildymo, 23 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 53 straipsniu įstatymo projektui (IXP-1267(2):

4.1. Pritarti pasiūlymui pakeisti 30 straipsnio 5 dalį (bendru sutarimu).

4.2. Pritarti pasiūlymui pakeisti 44 straipsnio 8 dalį (bendru sutarimu).

5. Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos pasiūlymams Alkoholio kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 41, 44, 45, 48, 52 straipsnių papildymo, 23 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 53 straipsniu įstatymo projektui (IXP-1267(2):

5.1. Nepritarti pasiūlymui pakeisti 30 straipsnio 5 dalį ("už" balsavo - 1; "prieš" - ; "susilaikė" - 8 komiteto nariai).

5.2. Nepritarti pasiūlymui 44 straipsnio 5 ir 6 dalis sujungti į vieną ir papildyti nauja 6 dalimi ("už" - ; "prieš" - 2; "susilaikė" - 7 komiteto nariai).

6. Nepritarti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pasiūlymui apjungti 44 straipsnio 5 ir 6 dalis Alkoholio kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 41, 44, 45, 48, 52 straipsnių papildymo, 23 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 53 straipsniu įstatymo projektui (IXP-1267(2) (bendru sutarimu).

 

6.SVARSTYTA:

Seimo nutarimo "Dėl Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos" projektas IXP-1429(2) .

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti Seimo nutarimo "Dėl Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos" projektui IXP-1429(2) (pritarta bendru sutarimu).

2. Pasiūlyti įtraukti į Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos projektą šiuos klausimus:

- Metrologijos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1017;

- Administracinių teisės pažeidimų kodekso 189(7) straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1053;

- SSRS okupacijos žalos atlyginimo įstatymo Nr.VIII-1727 atšaukimo įstatymo projektą IXP-250;

- Seimo laikinosios tyrimo komisijos Seimo laikinosios tyrimo komisijos Valstybės turto fondo ir Kelių fondo veiklai, valstybės investicijoms iki 2001.04.01, paskoloms, gautoms valstybės vardu ir su valstybės garantija, ištirti ir įvertinti veiklos atitikimo įstatymų reikalavimams ištirti ataskaitą.

 

7.SVARSTYTA:

Pasirengimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir apsaugos ratifikavimo įstatymo projekto IXP-1400 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, J.Veselką ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

8.SVARSTYTA:

Pasirengimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Slovėnijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir apsaugos ratifikavimo įstatymo projekto IXP-1362 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, J.Veselką ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

9.SVARSTYTA:

Pasirengimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Australijos Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir apsaugos ratifikavimo įstatymo projekto IXP-1363 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, J.Veselką ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

10.SVARSTYTA:

Pasirengimas Lietuvos Respublikos ir Portugalijos Respublikos sutarties dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos ratifikavimo įstatymo projekto IXP-1364 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, J.Veselką ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

11.SVARSTYTA:

Pasirengimas Lietuvos Respublikos ir Rumunijos laisvosios prekybos sutarties ratifikavimo įstatymo projekto IXP-1384 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, J.Veselką ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

12.SVARSTYTA:

Pasirengimas 1952 m. Tarptautinės konvencijos dėl kai kurių taisyklių, susijusių su jūrų laivų areštu, suvienodinimo ratifikavimo įstatymo projekto IXP-1414 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, D.A.Barakauską ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

13. SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-03-18) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-03-18) darbotvarkę.

 

Taip pat vyko Muitų tarifų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-1271 klausymai.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 03 14.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas