Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2002.03.13 posėdį

Informacija spaudos tarnybai apie 2002-03-13 komiteto posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

1. Valstybės tarnybos įstatymo 69 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1395 ir nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: 5-“už“, 2 - “prieš“, 2– “ susilaikė“.)

2. Valstybės tarnybos įstatymo 69 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1360 ir nusprendė: 1. Pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui.. 2. Siūlyti Seimui sujungti šį projektą su projektu IXP-1395. (Balsavimo rezultatai: 6 -“už“, 2 - “prieš“, 1 – “ susilaikė“.)

3. Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo (naujos redakcijos) įstatymo Ir Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymų projektus IXP-1163-1164 ir nusprendė svarstymą tęsti kitame posėdyje.

4. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5, 12 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1244 ir nusprendė svarstymą tęsti kitame posėdyje.

5. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5, ir 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-698 ir nusprendė svarstymą tęsti kitame posėdyje . (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“)

Komitetas, papildomai svarstė:

Paskirtas papildomu:

1. Mokesčių administravimo įstatymo 25 ir 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1297 ir nusprendė: Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui išbraukti 25 str. papildymą 4 dalimi, kadangi 25 straipsnis nustato mokesčių lengvatas, o 29 straipsnis nustato mokesčio sumokėjimo ir išieškojimo pagrindus, į kuriuos ir daroma įstatymo 2 straipsnio, apibūdinančio beviltiškos mokestinės nepriemokos sąvoką, nuoroda.

2. Seimo nario Jurgio Razmos pasiūlymus Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2, 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1204(3) ir nusprendė: 1. Nepritarti Seimo nario Jurgio Razmos pasiūlymams. 2. Įstatymo projekto 2 straipsnio paskutiniame sakinyje vietoj žodžio “tokioms“ įrašyti žodį “panašioms“. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu - “už“.)

Pasirengė svarstyti:

1. Valstybės ir savivaldybių turto, skirto elektros ir šilumos energijai, dujoms, šaltam ir karštam vandeniui tiekti ir nuotėkoms šalinti perdavimo įmonių nuosavybėn įstatymo projektą IXP-1246 ir nusprendė: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Gintarą Didžioką, Joną Jurkų ir Klemensą Rimšelį. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu - “uţ“.)

2. Gyvenamosios vietos įstatymo 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP- 1387 ir nusprendė: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Algį Rimą ir Eligijų Masiulį. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu - “už“.)

3.Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP- 1376 ir nusprendė: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Alfonsą Puloką ir Saulių Lapėną. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu - “uţ“.)

4. Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 1, 13, 40, 48, 50 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP- 1378 ir nusprendė: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Joną Jurkų ir Klemensą Rimšelį.

 

 

Informaciją parengė:

Komiteto sekretoriato padėjėja G.Jasaitienė

396806 gejasa@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2002 03 14.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas