Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. kovo 13 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

Kodas 8860529 Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius Tel. (8~ 22) 39 67 96 Faksas (8~ 22) 39 64 69 El.p. teiseskt@lrs.lt

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje 2002 03 13 dieną:

 

Komitetas, apsvarstęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo kovojant su mokesčių įstatymų pažeidimais ratifikavimo įstatymo projektą IXP-1207, kurio tikslas ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl bendradarbiavimo kovojant su mokesčių įstatymų pažeidimais, pasirašytą 2001 m. balandžio 5 d. Vilniuje, bendru sutarimu nusprendė pritarti įstatymo projektui.

Komitetas, apsvarstęs Konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų ratifikavimo įstatymo projektą IXP-1372 ES, kuris numato užtikrinti greitą neteisėtai išvežtų ar laikomų vaikų grąžinimą, garantuoti, kad būtų gerbiamos globos teisės ir teisė matytis su vaiku, bendru sutarimu nusprendė pritarti įstatymo projektui.

Komitetas, apsvarstęs Jungtinių Tautų Organizacijos Konvencijos prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą ratifikavimo įstatymo projektą IXP-1373 ES, kuris numato tarptautinio bendradarbiavimo principus teisinės pagalbos, ekstradicijos, baudžiamojo persekiojimo ir nuteistųjų asmenų perdavimo srityse, o taip pat nusikalstamu būdu įgyto turto ir pajamų konfiskavimą ir areštą, teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo formas bei kitus su šios Konvencijos praktiniu įgyvendinimu susijusius klausimus, bendru sutarimu nusprendė pritarti įstatymo projektui.

Komitetas, apsvarstęs įstatymo “Dėl Lietuvos valstybės vėliavos” pakeitimo projektą IXP-946, balsavimo rezultatu: 4 už, 2 prieš, 1 susilaikius, nusprendė daryti svarstymo komitete pertrauką ir grąžinti įstatymo ir išvadų projektus tobulinti išvadų rengėjams, reglamentuojant privačių asmenų teisę kelti valstybės vėliavą. O kadangi Administracinių teisės pažeidimų kodekso 188(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-947 yra lydintysis įstatymo “Dėl Lietuvos valstybės vėliavos” pakeitimo projekto IXP-946 projektas, tai ir šitame įstatymo projekto svarstyme numatyta daryti svarstymo komitete pertrauką ir grąžinti įstatymo ir išvadų projektus tobulinti išvadų rengėjams.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 03 13.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas