Lietuvos Respublikos Seimas

Kovo 13 d. posėdyje

svarstyti šie klausimai:

I. Tautinių mažumų švietimo nuostatai. Pagrindinis pranešėjas G.J.Mincevičius iškėlė pagrindines problemas, susijusias su tautinių mažumų švietimu:

1) “krepšelio” tautinių mažumų mokykloms pakoregavimas;

2) vadovėlių leidybos problema;

3) lenkų bendruomenės noras turėti privalomą lenkų kalbos baigiamąjį egzaminą;

4) dėl valstybinio lietuvių kalbos egzamino.

Švietimo ir mokslo ministerijos skyriaus vedėja L.Žadeikaitė, atsakydama į G.J.Mincevičiaus iškeltas problemas, argumentuotai išdėstė Švietimo ir mokslo ministerijos poziciją šiais klausimais. Komiteto posėdyje savo nuomonę taip pat pareiškė Tautinių mažumų ir išeivijos departamento direktoriaus pavaduotojas S.Kulbauskas.

Komitetas nusprendė, kad daugelį klausimų, susijusių su tautinių mažumų problemomis, reikėtų nagrinėti Šveitimo ir mokslo ministerijoje darbo tvarka.

II. Svarstytas Vilniaus universiteto statuto patvirtinimo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1130. Posėdyje dalyvavęs Vilniaus universiteto prorektorius S.Vengris pakomentavo visus Seimo Teisės departamento bei akademiko Z.Rudziko išreikštus pasiūlymus šio projekto atžvilgiu. Į daugelį jų Vilniaus universiteto vadovybė atsižvelgė.

Komiteto nariai bendru sutarimu nusprendė teikti Seimui svarstyti Vilniaus universiteto statuto patvirtinimo pakeitimo įstatymo projekto antrąjį variantą.

III. Išklausyta LRT tarybos ir administracijos informacija, kaip atliekama nacionalinio transliuotojo misija. Komiteto posėdyje LRT generalinis direktorius V.Milaknis bei LRT Tarybos pirmininkas M.Martinaitis pateikė nacionalinio transliuotojo ataskai bei kartu su kitais tarybos nariais apžvelgė LRT įdiegtas naujoves ir laidų pakeitimus.

Komiteto posėdyje buvo nuspręsta pritarti LRT ataskaitai.

IV. Svarstyta Taurakalnio kultūros centro problema. Šiame posėdyje dalyvaujant Taurakalnio kultūros centro darbuotojams, Kultūros ministerijos, Darbininkų sąjungos, bei Darbo federacijos atstovams nuspręsta:

1. Pasiūlyti Kultūros ministerijai ir Finansų ministerijai rasti galimybę Taurakalnio kultūros centro meno kolektyvams numatytą finansavimą darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui padalinti į lėšas darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui bei į lėšas apmokėti komunalines paslaugas patalpų, kurios perduotos meno kolektyvams panaudos pagrindais;

2. Siūlyti Kultūros ministerijai ir Lietuvos darbininkų sąjungai bei Lietuvos darbo federacijai, išsprendus ginčą teisme, peržiūrėti 2001 m. gegužės 1 d. pasirašytą trišalę sutartį. Patikslinti minėtos sutarties 2.2 ir 2.3 punktus, numatant, kad Kultūros ministerija įsipareigoja vietoj skiriamų asignavimų viešajai įstaigai “Taurakalnio kultūros centras” užtikrinti 12 etatinių vienetų pareigybių, į kurias darbuotojus rekomenduoja Lietuvos darbininkų sąjunga ir Lietuvos darbo federacija, skirti lėšas viešajai įstaigai “Taurakalnio kultūros centras” apmokėti už komunalines paslaugas patalpų, kurias įstaiga yra gavusi panaudos pagrindais meno kolektyvų veiklai.
Naujausi pakeitimai - 2002 03 13.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas