Lietuvos Respublikos Seimas

Sprendimas "Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos veiklos 2001 metais"

2002-03-13 Nr. 3

Komitetas, išklausęs Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos informaciją apie veiklą 2001 m. ir planuojamus darbus 2002 metais, nusprendžia:

1. Siūlyti Vyriausybei artimiausiu metu sudaryti darbo grupę sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizacijos planui parengti ir siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai iki š.m. balandžio 2 d. pateikti šiai grupei ir Vyriausybei tvirtinti sveikatos priežiūros įstaigų tinklo optimizavimo principines nuostatas. Šių nuostatų pagrindu turėtų būti iki 2002 m. liepos 1 d suderinti ir patvirtinti atitinkami apskričių planai. Į šiuos planus turėtų būti atsižvelgta planuojant šių įstaigų teikiamų paslaugų apmokėjimą.

2. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei ligonių kasai išnagrinėti Komitete gautus savivaldybių, sveikatos priežiūros įstaigų vadovų ir kitų organizacijų pasiūlymus ir pastabas dėl numatomos stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos, apsvarstyti atitinkamų šios tvarkos pakeitimų galimybes įvertinant jau atliktą arba planuojamą konkrečių ligoninių restruktūrizaciją ir iki š.m. kovo 20 d. informuoti Komitetą apie planuojamas kiekvienos ligoninės lėšas 2002 metais bei derybų dėl sutarčių pasirašymo eigą.

3. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei ligonių kasai iki š.m. kovo 29 d. priimti reikiamus sprendimus dėl vaistų kompensavimo sistemos pakeitimo siekiant subalansuoti išlaidas ir pateikti Komitetui informaciją apie šių sprendimų projektus bei jau priimtus sprendimus. Apsvarstyti galimą visos ligonių kasų skolos vaistinėms grąžinimo grafiką kartu su Finansų ministerija įskaitant valstybės biudžeto 1998-1999 m. įsiskolinimų privalomojo sveikatos draudimo fondui grąžinimą.

4. Siūlyti Vyriausybei pripažinti sveikatos apsaugą viena iš prioritetinių sričių finansavimo srityje ir apsvarstyti galimybes padidinti privalomojo sveikatos draudimo fondo pajamas tikslinant 2002 metų valstybės biudžetą bei planuojant 2003 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą.

5. Siūlyti Vyriausybei, Finansų ir Sveikatos apsaugos ministerijoms bei Valstybinei ligonių kasai apsvarstyti galimybes 72 mln. Lt paskolą skoloms už kompensuojamus vaistus padengti grąžinti ne iš privalomojo sveikatos draudimo fondo, o iš kitų šaltinių.

6. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai pateikti Vyriausybei ir Komitetui Sveikatos draudimo įstatymo naujos redakcijos projektą iki š. m. balandžio 5 d.

7. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai, Privalomojo sveikatos draudimo tarybai ir Valstybinei ligonių kasai peržiūrėti teritorinių ligonių kasų biudžetų formavimo tvarką numatant lėšų paskirstymą atsižvelgiant į gyventojų skaičių ir tarpkasinius atsiskaitymus tarp TLK.

8. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai imtis priemonių sutvarkyti sveikatos programų (įskaitant investicines) lėšų apskaitą pagal Valstybės kontrolės keliamus reikalavimus.

9. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai apsvarstyti priemones pacientų saugumui sveikatos priežiūros įstaigose užtikrinti ir apie tai informuoti Komitetą.

10. Siūlyti Vyriausybei iki š.m. balandžio 5 d. pateikti Seimui Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pataisų projektą.

11. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei ligonių kasai nuolat informuoti apskritis ir savivaldybes apie vykdomą sveikatos apsaugos reformą ir rengiamus sprendimus. Numatyti formas periodiškai pateikti informaciją ir aiškinti apie tai medikams ir visuomenei.

12. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai patvirtinti dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimus ir greitosios medicinos pagalbos paslaugų pertvarkymo strategiją iki š.m. balandžio 30 d.

13. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei ligonių kasai nuolat informuoti Komitetą apie planuojamus sprendimus ir renginius sveikatos apsaugos reformos klausimais. Siūlyti Komiteto atstovus įtraukti į SAM kolegijos sudėtį.

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas Kęstutis Kuzmickas
Naujausi pakeitimai - 2002 03 13.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2002 metai parlamentinė kontrolė

LR Seimas