Lietuvos Respublikos Seimas

2002-03-13 d. BFK posėdis

 

  1. Apsvarstytas Įmonių įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1354.
  2. Šiuo įstatymo projektu įteisinamas banderolių alkoholiniams gėrimams ir tabako gaminiams licencijavimas.

   Nuspręsta:

   Pritarti Seimo nario B.Bradausko pateiktam Įmonių įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1354.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

   2. Apsvarstytas Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1147.

   Šiuo įstatymo projektu būtų suvienodintos asmenų, dirbančių pagal darbo sutartį ir dirbančių narystės ar tarybos pagrindais, mokslininkų valstybinių pensijų skyrimo sąlygos.

   Nuspręsta:

   Pritarti Seimo nario A. Syso pateiktam įstatymo projektui Nr. 1147.

   Biudžeto ir finansų komitetas atkreipia pagrindiniu paskirto Socialinių reikalų ir darbo komiteto dėmesį į tai, kad nuo autorinių sutarčių nemokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  3. Sudaryta išvadų rengėjų grupė minėtam įstatymo projektui:

Valstybės pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 2, 4, 4(1), 5, 7, 8 ir 9 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-1421 - kuratoriai V.Saulis, A.Kubilius /A.Brazdilienė/.
Naujausi pakeitimai - 2002 03 13.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas