Lietuvos Respublikos Seimas

2002-03-13

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, kovo 13 d. Šiandien Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai:

1952 m. Tarptautinės konvencijos dėl kai kurių taisyklių, susijusių su jūrų laivų areštu, suvienodinimo ratifikavimo įstatymo projektas Nr. IXP-1414, kurį pristatė Susisiekimo ministerijos Vandens transporto departamento direktorius Juozas Darulis bei Komiteto išvadų rengėjas Sergejus Dmitrijevas. Kaip akcentavo Susisiekimo ministerijos atstovas, pagrindinis 1952 m. tarptautinės konvencijos tikslas – nustatyti, dėl kokių jūrinių reikalavimų galima areštuoti jūrų laivą, apsaugoti laivus, plaukiojančius su Lietuvos valstybės vėliava, nuo nepagrįsto arešto užsienio valstybėse, taip pat laivų areštavimo Lietuvos Respublikoje tvarką suvienodinti su tarptautinės teisės normomis. Svarstymo metu Komiteto nariai vienbalsiai pritarė minėtosios konvencijos ratifikavimo būtinybei.

Antrąjį, trečiąjį, ketvirtąjį, penktąjį darbotvarkės klausimus - Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir apsaugos ratifikavimo įstatymo projektą Nr. IXP-1400, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Slovėnijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir apsaugos ratifikavimo įstatymo projektą Nr. IXP-1362, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Australijos Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir apsaugos ratifikavimo įstatymo projektą Nr. IXP-1363, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Portugalijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos ratifikavimo įstatymo projektą Nr. IXP-1364 pristatė Užsienio reikalų viceministras Justas Vincas Paleckis, Užsienio reikalų ministerijos Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento patarėjas Saulius Valainis bei Komiteto išvadų rengėjas Alvydas Medalinskas. Šių sutarčių ratifikavimas ir įsigaliojimas sudarytų palankesnes sąlygas ekonominio bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos ir susitariančių valstybių plėtojimui ir skatinimui bei sukurtų teisinį pagrindą investicijoms. Po svarstymo Komiteto nariai ratifikavimo įstatymo projektams pritarė vienbalsiai.

Šeštąjį klausimą - Lietuvos Respublikos ir Rumunijos laisvosios prekybos sutarties ratifikavimo įstatymo projektą Nr. IXP-1384 pristatė Užsienio reikalų viceministras Justas Vincas Paleckis, Užsienio reikalų ministerijos Ekonomikos departamento direktorius Romas Švedas bei Komiteto išvadų rengėjas Alvydas Medalinskas. Kaip pabrėžė Romas Švedas, ypatingą vaidmenį prekybinių srautų augimui ir ekonominių santykių vystymuisi turėtų Laisvosios prekybos sutartis, kurios pagrindu būtų liberalizuota prekyba pramoninėmis prekėmis ir iš dalies liberalizuota prekyba kai kuriomis žemės ūkio prekėmis. Laisvosios prekybos sutartis su Rumunija užtikrintų, kad lietuviškos prekės į Rumuniją būtų eksportuojamos preferencinėmis sąlygomis. Tuo pačiu būtų išplečiamos galimybės lietuviškų prekių eksportui į Rumunijos rinką bei būtų sudarytos palankios sąlygos prekybos balanso pagerinimui. Tuo tarpu šiuo metu (daugeliu atveju) Lietuvos gamintojai negali konkuruoti Rumunijos rinkoje su kitais Centrinės Europos šalių gamintojais, kadangi pastarieji CEFTA sutarties pagrindu importuodami įgyja importo muitų nuolaidas. Pabrėždami prekybinių srautų augimo bei ekonominių santykių plėtros tarp Lietuvos ir Rumunijos svarbą, Komiteto nariai ratifikavimo įstatymo projektui pritarė vienbalsiai.
Naujausi pakeitimai - 2002 03 13.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas