Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. kovo 12 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

Kodas 8860529 Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius Tel. (8~ 22) 39 67 96 Faksas (8~ 22) 39 64 69 El.p. teiseskt@lrs.lt

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje 2002 03 12 dieną:

Komitetas, apsvarstęs Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-1163, nusprendė:

 1. Iš esmės pritarti pateiktam įstatymo projektui;
 2. Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti projektą, atsižvelgiant į Teisės departamento, Komiteto patarėjos bei kitas komitete išsakytas pastabas:

  1. projekto 21 str. vietoj žodžio “priimant” rašyti žodį “priėmus”;
  2. projekto 36 str. siūlytina išbraukti 3 d. Be to siūlytina šio straipsnio 2 d. vietoj žodžių “viešojo administravimo veiklą” įrašyti žodžius “vidaus administravimo veiklą”;
  3. projekto 37 str. derinti su Darbo kodekso projekto 123 str. nuostatomis;
  4. projekto 38 str. nurodyta, jog valstybės tarnautojų atostogas, apmokėjimą už jas tvarką bei sąlygas reglamentuoja Atostogų įstatymas. Atkreiptinas dėmesys, jog priėmus Darbo kodekso projektą, Atostogų įstatymas netenka galios, todėl minėtas projekto straipsnis derintinas su Darbo kodekso projekto nuostatomis.
  5. Projekto 40 str. 1 d. nurodyta, jog nemokamos atostogos iki 3 mėn. suteikiamos valstybės tarnautojo ir jį priėmusios į pareigas asmens susitarimu. Tai prieštarauja rinkimų įstatymams, kuriuose nėra reikalaujama susitarimo, be to rinkimų įstatymuose nustatomas kitoks tokių atostogų trukmės laikas (Seimo rinkimų įstatymo 48 str.; Prezidento rinkimų įstatymo 38 str.; Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 45 str.).

Projekto 47 str. 5 d. nuostatos derintinos su Darbo kodekso projekto nuostatomis.
Naujausi pakeitimai - 2002 03 13.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas