Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko Artūro Paulausko komentaras dėl TS (LK) frakcijos seniūno A. Kubiliaus šiandien išplatinto pareiškimo

Kovo 12 d. pranešimas VIR

 

Tokį pareiškimą galėjo paskelbti žmonės, kurie dalyvavo, bet negirdėjo, kas buvo kalbama Kovo 11-osios minėjime Nacionaliniame operos ir baleto teatre.

Jeigu jie būtų įdėmiai klausę, būtų suvokę, kad dauguma žmonių, ištisos sovietmečio kartos, gyvenę ir dirbę Lietuvoje, šioje kalboje buvo ne apkaltintos kolaboravimu, o iš esmės buvo reabilituotos nuo kaltinimų kolaboravimu.

Negi konservatoriai norėtų, kad šie žmonės ir toliau būtų laikomi kolaborantais, išdavikais?

Negi konservatoriams norėjosi, kad Justinas Marcinkevičius, užuot rašęs apie pokario šešiolikmečius, vaikiškom rankom šautuvus ėmusius, pats būtų paėmęs šautuvą. Ir galbūt šiandien mes neturėtume nei “Katedros” nei “Mindaugo”, nei “Mažvydo”, nei daugelio posmų, mokusių mus meilės Lietuvai.

Negi mūsų mikrochirurgai, sovietmečiu darę unikalias operacijas prisiūdami rankas ar pirštus Lietuvos žmonėms, stiprino tarybų valdžią?

O gal mūsų motinoms protesto vardan reikėjo negimdyti? Buvo viena veikėja, regis, Seimo narė, kuri leido sau pareikšti, kad sovietmečiu ji negimdė, kad jos vaikas negimtų okupacijoje. O, jeigu taip būtų mąstę ir kitos lietuvės moterys?..

Taip, buvo Lietuvoje ir tikrų kolaborantų, kovojusių prieš lietuvių tautos laisvės dvasią, o po to ir pačią laisvę. Ir juos mūsų tauta prakeikė, o valstybė nubaudė. Tačiau tokių buvo mažuma.

Galiu prisipažinti, kad vieną klaidą vis dėlto padariau. Tokią Lietuvos žmonių, sovietmečiu gyvenusių, o šiuo metu sudarančių mūsų visuomenės daugumą, viešą reabilitavimą turėjau atlikti ne aš, o tie, kurie kolaborantais juos laikė ir vadino, nors patys mokėsi, rašė ir gynė disertacijas tapdami tarybiniais mokslininkais.

Deja, šį žingsnį teko žengti man, nes tie, kas turėjo atlikti šį veiksmą ir atsiprašyti, per ilgai tylėjo.

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas
Naujausi pakeitimai - 2002 03 12.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas