Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

Spaudos tarnybai 2002-09-04

 

 

 

Komitetas 2002-09-04 posėdyje svarstė Konvencijos dėl žmogaus teisių ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymo srityje (Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos) ir jos Papildomo protokolo dėl žmonių klonavimo uždraudimo ratifikavimo įstatymo projektą Nr.IXP-1780. Posėdyje dalyvavo Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė T.Birmontienė. Komitetas bendru sutarimu pritarė ratifikavimo įstatymo projektui.

Taip pat Komitetas tęsė Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-1653 svarstymą, tačiau atidėjo klausimo svarstymą kelioms savaitėms, kol bus gautos tarptautinių ekspertų pastabos dėl šio projekto.

Dalyvaujant Teisingumo ministerijos valstybės sekretoriui P.Koverovui ir Ministerijos registrų departamento direktoriaus pavaduotojai M.Velkienei, Komitetas svarstė Politinių partijų ir politinių organizacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-1704, kuriam iš esmės bendru sutarimu pritarė, tačiau siūlys pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Seimo nario H.Žukausko pasiūlymus bei atsisakyti įstatymo projekto 18 straipsnyje įteisinamos nuostatos, kad politinės partijos neturi teisės steigti radijo ir televizijos stotis ir, kad jos negali būti transliuotojo ir operatoriaus savininkės.

Komitetas svarstė Prezidento gražintus Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą Nr.IXP-1347Gr. ES ir Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo preambulės, 2, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą Nr.IXP-1719Gr. ir, atmesdamas Prezidento dekretu siūlomas pataisas, pritarė anksčiau Seimo priimtam įstatymui.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės Komiteto posėdžio darbotvarkė.
Naujausi pakeitimai - 2002 09 06.
Jolanta Savickienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas