Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba pirmajame parlamento pavasario sesijos posėdyje

Kovo 10 d. pranešimas VIR

 

Gerbiamieji kolegos Seimo nariai,

Vos prieš keletą dienų nuskambėjo gongas, paskelbęs neeilinės sesijos pabaigą, o šiandien gongas jau skelbia naujos – pavasario sesijos pradžią.

Noriu tikėtis, kad ir pradžioje, ir per visą sesiją dirbsime konstruktyviau nei iki šiol, nes mūsų laukia daug įstatymų, tiesiogiai susijusių su euroatlantinės integracijos procesais.

Tokiam mano optimizmui duoda pagrindo tai, kad į savo atkurtos nepriklausomybės 12 metų sukaktį, atėjome įrodę sau ir tautai, kad galime būti ir konstruktyvūs ir vieningi. Likus kelioms dienoms iki kovo 11-osios balsuodami dėl Konstitucijos pataisos, mes sugebėjome susitelkti, nes supratome, koks tai svarbus klausimas mūsų valstybei. Suprato iš esmės, visos Seimo frakcijos, vadinasi, ir visos partijos.

Pasirodo, kai labai reikia, kai yra svarbu mūsų valstybei - galime.

Labai norėtųsi, kad tokią Seimo vienybę jį išrinkusioji tauta galėtų regėti dažniau. Bent jau sprendžiant klausimus, kurie tiesiogiai liečia euroatlantinės integracijos reikalus, šiuo metu mums pačius svarbiausius. Ne todėl, kad jie būtų galutinis mūsų politikos tikslas. Todėl, kad jie yra viena svarbiausių priemonių siekti pagrindiniam tikslui – geresniam tautos gyvenimui.

Manau, kad dar negreitai galėsime pasidžiaugti Didžiosios Britanijos įstatymų leidėjų darbo krūviu, kai per metus priimami apie 15 naujų įstatymų. Tikiu, kad toks laikas ateis ir pas mus, tačiau šioje sesijoje mūsų laukia labai daug įstatymų ir teisės aktų, pareikalausiančių iš mūsų ypatingo susitelkimo, jeigu norime, kad priimami įstatymai būtų kokybiški.

Šioje sesijoje mūsų laukia antrieji balsavimai dėl Konstitucijos 47 ir 119 straipsnio pakeitimo, turėsime priimti žemės pardavimo saugiklius įtvirtinančius įstatymus, apsispręsti dėl Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimų, žemės ūkio ir kaimo plėtros, korupcijos prevencijos, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymų projektų.

Mano paminėti įstatymai – tik maža dalis visų teisės aktų projektų, tad tik sutelkto darbo dėka mes galime tikėtis labiau pastebimų pokyčių mūsų valstybės gyvenime ir dar tvirtesnių žingsnių Europos Sąjungos ir NATO link.

Kalbėdami apie integraciją į Europos sąjungą, neužmirškime, kad mes turime galimybę kartu su kitomis Europos šalimis spręsti, kokia ateityje bus Europos Sąjunga, kai į ją įsijungs Lietuva ir kitos narystės siekiančios šalys. Prisiminkime, kad Konvente dėl Europos Sąjungos ateities dalyvaujanti Seimo narių delegacija atstovauja ne tik sau, bet ir visai Lietuvai.

Todėl kviečiu jus, gerbiami kolegos, to nepamiršti, aktyviai teikti pasiūlymus delegacijos darbui Konvente, o ne tik formaliai išklausyti jos ataskaitų. Dalyvaukime priimant sprendimus, o ne pasyviai juos stebėkime.

Gaila, kad ir Europos Sąjunga ir NATO mūsų politiniame gyvenime dažnai vartojami visai ne tam pagrindiniam tikslui siekti. Kaip reklaminiai plakatai jos lipdomos beveik prie kiekvieno diskutuojamo klausimo. NATO ir Europos Sąjunga negali tapti skydu siauroms partinėms pozicijoms ginti, arba ginklu kitos partijos pozicijoms pulti.

Nespekuliuokime šiomis tarptautinėmis organizacijomis. Politinis teatras tokiems reikalams turi pakankamai daug ir kitų išraiškos priemonių.

Noriu tikėtis ir labai prašyčiau visų, kad Seimo posėdžių salė bent jau šią pavasario sesiją dar netaptų prezidento rinkimų arena. Prezidentą rinks tauta rinkimų dieną, o ne Seimo nariai šioje salėje. Čia mūsų laukia kiti valstybės likimui lemiamos reikšmės turintys klausimai.

Ir vis dėl to norėtųsi, kad tas turimas išraiškos priemonių arsenalas neišeitų už normos ribų. Būtų labai puiku, jeigu šioje salėje dažniau rodytume savo išmintį o ne menkintume oponento. Kartais kai kurių mūsų Seimo narių moteriškas ar vyriškas politinis temperamentas pasiekia tokių viršūnių, kad norisi pasiūlyti jį išlieti kur nors kitur. Bet negali to siūlyti, nes mūsų posėdžių lankomumas ir be to jau yra nepakenčiamas. Pagrįstai iš mūsų šaiposi žurnalistai, sakydami, kad mūsų balsavimo rezultatai ryte panašūs į krepšinio, po pietų į rankinio, o vakarop – į futbolo.

Kartais į galvą ateina mintis siūlyt po NATO Parlamentinės asamblėjos likusią modernią balsavimo aparatūrą įrengti ne Seimo posėdžių salėje, bet Seimo restorane, kur įstatymų svarstymo metu laiką pamėgo leisti nemaža dalis jūsų, kolegos Seimo nariai. Matyt, tuomet galėtume išvengti atvejų, kai 19 iš 141 parlamento narių priima įstatymus, kuriuos vėliau vėl reikia taisyti. Nesipiktinkime televizijomis, transliuojančiomis reportažus iš Seimo salės, bet pirmiausiai išmokime gerbti žmones, kurie mus išrinko.

Leiskite nuoširdžiai pasveikinti jus su sesijos pradžia, pakviesti visus ryt drauge paminėti Kovo 11-ąją. Lai šių dviejų datų buvimas greta telkia mus bendram darniam ir konstruktyviam darbui.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 03 10.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas