Lietuvos Respublikos Seimas

Apie posėdį ir klausymus

2002 m. kovo mėn. 04 d. įvyko LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto Socialinio draudimo pakomitečio klausymai dėl Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 1, 2, 34, 36, 37(1), 38, 42, 43, 44, 45, 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-1277 ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo 5, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-1279. Nuspręsta prašyti Finansų ministerijos iki šių metų kovo 14 d. pateikti komitetui papildomą informaciją apie numatomas valstybinio socialinio draudimo įmokų administravimo reformos išlaidas, nurodant:

1. Kokia suma sumažės valstybinio socialinio draudimo įmokų surinkimas šią funkciją perėmus Valstybinei mokesčių inspekcijai, atsižvelgiant į žemesnį šios institucijos mokesčių surinkimo procentą;

2. Kiek sumažės Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamos vykdant įmokų nepriemokų išieškojimą pagal Mokesčių administravimo įstatyme nustatytą tvarką;

3. Negautų pajamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą dydį dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos laiku nepervestų surinktų valstybinio socialinio draudimo įmokų;

4. Kaip įtakos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamas reikalavimų dėl privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų tenkinimo tvarka juridinio asmens likvidavimo atveju;

5. Kaip pasikeis susidariusio draudėjų įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui realiai atgautinos sumos dydis vykdant nesumokėtų įmokų, delspinigių ir baudų išieškojimą pagal Mokesčių administravimo įstatyme nustatytą tvarką;

6. Kiek papildomų išlaidų pareikalaus draudėjų pateikiamų duomenų Valstybinei mokesčių inspekcijai tvarkos pakeitimai, išskiriant papildomas išlaidas draudėjams.

2002 m. kovo mėn. 06 d. įvyko LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis.

Komitetas iš dalies pritarė Seimo narių A.Syso, G. Steponavičiaus ir A.Meliano pasiūlymams Darbo kodekso projektui Nr. IXP-1268 (2). Seimo narių pasiūlymai bus svarstomi Seimo plenariniame posėdyje svarstant Darbo kodekso projektą.

Komitetas pasirengė svarstyti Transporto lengvatų įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-1051. Bendru sutarimu nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti V.Fiodorovą, A. Poplavskį. Skelbti spaudoje nuo 2002-03-06 ir laukti pasiūlymų iki 2002-03-14, komitete svarstyti 2002-04-24.

Komitetas pasirengė svarstyti Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-1147. Bendru sutarimu nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti I.Degutienę, I.Šiaulienę. Skelbti spaudoje nuo 2002-03-06 ir laukti pasiūlymų iki 2002-03-14, komitete svarstyti 2002-04-24.

Komitetas pasirengė svarstyti Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2002 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-1410. Bendru sutarimu nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A. Melianą, A.Sysą. Skelbti spaudoje nuo 2002-03-13 ir laukti pasiūlymų iki 2002-03-19, komitete svarstyti 2002-03-27.

Komitetas pasirengė svarstyti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 42 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-1329. Bendru sutarimu nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti I.Degutienę, V.Fiodorovą. Skelbti spaudoje nuo 2002-03-13 ir laukti pasiūlymų iki 2002-03-19, komitete svarstyti 2002-04-10.

Paskutiniu klausimu komitetas apsvarstė ir pritarė komiteto nario V.Fiodorovo prašymui išbraukti jį iš Socialinio draudimo pakomitečio sudėties.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 03 08.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas