Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. kovo 6 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

Kodas 8860529 Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius Tel. (8~ 22) 39 67 96 Faksas (8~ 22) 39 64 69 El.p. teiseskt@lrs.lt

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje 2002 kovo 6 dieną:

Komitetas, išklausęs komiteto patarėjos L.Zdanavičienės pastabas, komiteto narių bei projekto rengėjų nuomonę dėl Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-1163, nusprendė daryti svarstyme pertrauką iki kito posėdžio, t.y. iki kovo 12 d.

Komitetas, apsvarstęs Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-1323, nusprendė bendru sutarimu pritarti projektui, tačiau nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui projektus IXP-1323 ir IXP-1415 nagrinėti neatsiejamai vienas nuo kito, teikiant pakeitimus ir tų keičiamo įstatymo nuostatų, kurias Konstitucinis Teismas 2001 m. liepos 12 dienos nutarimu pripažino prieštaraujančiomis Konstitucijai; kadangi Teismų įstatymas nustato, jog teisėjų darbo užmokestis turi būti reglamentuotas įstatymu, siūlyti pagrindiniam komitetui kreiptis į LR Vyriausybę, kad kuo skubiau būtų parengtas teisėjų darbo užmokestį reglamentuojantis įstatymas.

Komitetas , apsvarstęs Viešųjų pirkimų įstatymo 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40 ir 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1298, nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Teisės departamento bei Teisės ir teisėtvarkos komiteto pareikštas pastabas.

Komitetas, apsvarstęs Notariato įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo, 7(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą IXP-740, nusprendė pritarti atsižvelgiant į naująjį Teismų įstatymą.

Lietuvos nacionalinės teismų administracijos prie Teisėjų tarybos įsteigimo įstatymo projektą IXP-741, nusprendė pritarti atsižvelgiant į naująjį Teismų įstatymą.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 03 07.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas