Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. kovo 7 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

2002-03-04 Seimo narių S.Burbienės ir J.Razmos bei 2002-03-05 Seimo nario E.Masiulio pasiūlymai Kelių transporto kodekso 1, 2, 4, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 29, 37, 40, 42, 44, 47 straipsnių, septintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, kodekso papildymo 171 straipsniu bei 57 ir 58 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektui.

NUSPRĘSTA:

1. Konstatuoti, kad Seimo nariai S.Burbienė ir J.Razma savo pasiūlymus svarstymo komitete metu atsiėmė.

2. Nepritarti Seimo nario E.Masiulio pasiūlymui (bendru sutarimu).

 

SVARSTYTA:

2002-03-04 Seimo nario J.Razmos pasiūlymai Transporto lengvatų įstatymo 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatoriaus pateiktam pasiūlymui (bendru sutarimu).

2. Atitinkamai pakeisti Kelių transporto kodekso eilės straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-1273(3) 13 straipsnio 2 dalį.
Naujausi pakeitimai - 2002 03 07.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas