Lietuvos Respublikos Seimas

apie2002.03.04 posėdį

O

POSĖDŽIŲ SAVAITĖS


(NUO 03-04)

DARBOTVARKĖ

Eil.

Nr.

Data,

laikas,

vieta

Projekto Nr.

Svarstomi klausimai

Pagrindinis ar papildomas

komitetas, stadija

Komiteto išvadų rengėjai

1.1a.

2002-03-04

10:00-10:20

III r.

704 k.

IXP-1265(2)

Vyriausybės įstatymo papildymo 301 straipsniu ir 3, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33 , 37, 40, 41, 44, ir 45 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Pasiūlymų svarstymas

A.V. Indriūnas,

G. Didţiokas,

E. Masiulis,

A.Ramanauskas,

K. Rimšelis

pat.R.Kalkys

1.1b.

2002-03-04

10:20-10:40

III r.

704 k

IXP-1266(2)

Valstybės tarnybos įstatymo 15, 16, 27, 59 straipsnių ir 1 bei 2 priedėlių pakeitimo įstatymo projektas

Pasiūlymų svarstymas

2.2a

2002-03-04

10:40-11:00

III r.

704 k

IXP-1163

Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo (naujos redakcijos) įstatymo projektas

Pagrindinis,

Svarstymas

A.V.Indriūnas,

A.Ramanauskas,

G. Didžiokas,

E.Masiulis,

K.Rimšelis,

Pat. R.Kalkys

2.2b.

2002-03-04

11:00-11:20

III r.

704 k.

IXP-1164

Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektas

Pagrindinis,

Svarstymas

3.

2002-03-04

11:20-11:40

III r.

704 k.

IXP-1204

Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2, 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektas

Pagrindinis,

Svarstymas

A.V.Indriūnas, E.Masiulis

Pat. R.Kalkys

 

4.

2002-03-04

11:40—11:45

III r.

704 k.

IXP-1244

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5, 12 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Pagrindinis,

Pasirengimas svarstyti

5.

2002-03-04

11:45—11:50

III r.

704 k.

IXP-698

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 ir 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Pagrindinis,

Pasirengimas svarstyti

6.

2002-03-04

11:50-11:55

III r.

704 k.

IXP-652

Visuomeninių organizacijų įstatymo 10straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Pagrindinis,

Pasirengimas svarstyti

7.

2002-03-04

11:55-12:10

III r.

704 k.

IXP-1323

Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Papildomas,

svarstymas

A.V.Indriūnas, E.Masiulis

Pat. R.Kalkys

 

8

2002-03-04

12:10-12:15

III r.

704 k.

Komiteto pasiūlymai Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programai

P.Papovas

9.

2002-03-04

12:15-12:20

III r.

704 k.

Einamieji klausimai

P.Papovas

 

 

KOMITETO PIRMININKAS PETRAS PAPOVAS

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 03 06.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas