Lietuvos Respublikos Seimas

2002-03-06 BFK posėdis

 

 

  1. Apsvarstytas Viešųjų pirkimų įstatymo 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40 ir 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1298.
  2. Įstatymo projektu tobulinamas dabar galiojantis Viešųjų pirkimų įstatymo projektas. Jis parengtas išanalizavus visų ministerijų ir kitų institucijų pasiūlymus ir įvertinus šioje srityje kylančias problemas.

   Šiuo įstatymo projektu šalinami dabar esantys teisniai suvaržymai, taip pat išsprendžiamos tiek perkančių organizacijų, tiek ūkio subjektų aktualiausių viešųjų pirkimų problemos.

   Nuspręsta:

   Pritarti pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam Ekonomikos komitetui pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui IXP-1298 su Seimo narių, Teisės departamento bei su STT pritartomis pastabomis.

   Balsavimo rezultatai: 8 už; - prieš; 3 susilaikė.

  3. Apsvarstytas Viešųjų pirkimų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1374.

Nuspręsta:

  1. Pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui Nr. IXP-1374;
  2. Pasiūlyti pagrindiniam Ekonomikos komitetui šį įstatymo projektą apjungti su įstatymo projektu Nr.IXP-1298.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  1. Apsvarstytas Viešųjų pirkimų įstatymo 5 ir 12 straipsnių papildymo įstatymo projektas IXP-1149.
  2. Nuspręsta:

   Atsižvelgiant į tai, kad keičiamo Viešųjų pirkimo įstatymo projekto (Nr. IXP-1298) 12 straipsnio nuostatose siūloma nustatyti, kad perkančioji organizacija Vyriausybės nustatyta tvarka gali skelbti išankstinį informacinį pranešimą apie numatomus pirkimus “Valstybės žinių” priede “Informaciniai pranešimai”, o tam tikrais atvejais ir tarptautiniu mastu populiariame ar specialiame leidinyje bei į tai, kad informacijos paskelbimas interneto tinklalapyje bus susijęs su papildomomis išlaidomis, techniniais sunkumais pateikti reikalingą informaciją ( eskizus, žemėlapius projektus ir t.t .) ir su konfidencialios informacijos atskleidimu, pasiūlyti Pagrindiniam komitetui gražinti įstatymo projektą (Nr. IXP-1149) iniciatoriams patobulinti.

  3. Apsvarstytas Transporto lengvatų įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1051.

Įstatymo projektą pateikė Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas A.Sysas. Įstatymo projekto esmė - nemokėti transporto išlaidų kompensacijų asmenims, kai turintis teisę gauti ją gauti asmuo sėdi įkalinimo įstaigoje.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

5. Išklausyta Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacija dėl Teritorinių muitinių reorganizavimo projekto.

  1. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:
   1. Muitų tarifų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1271- kuratoriai B.Bradauskas G.Vagnorius /A.Mikalauskas/;
   2. Referendumo įstatymo projektui IXP-1397 - kuratoriai J.Palionis E.Savickas /J.Alasevičienė/;
   3. Politinių kompanijų finansavimo kontrolės įstatymo 2 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1398 - kuratoriai J.Palionis E.Savickas /J.Alasevičienė/;
   4. Labdaros ir paramos įstatymo 5, 7 ir 12 straipsnių papildymo įstatymo projektui IXP-1399 - kuratoriai Alg.Butkevičius A.Kubilius /J.Alasevičienė/;
   5. Sveikatos draudimo įstatymo 7 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-1109 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;
   6. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2002 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-1410 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;
   7. Įmonių įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1354 - kuratoriai Alg.Butkevičius J.Lionginas /A.Mikalauskas/;
   8. Audito įstatymo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 43, 47 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1353ES - kuratoriai Alg.Butkevičius J.Lionginas /G.Morkūnas/
   9. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 6 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-1076(2) - G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;
   10. Akcizų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1077(2) - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/.Naujausi pakeitimai - 2002 03 06.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas