Lietuvos Respublikos Seimas

2002-02-13 BENDRO IVPK, EK ir ŠMKK POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Posėdžio pirmininkai:
Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas Algirdas Kunčinas
Ekonomikos komiteto pirmininkas Viktor Uspaskich
Protokolą rašė: Informacinės visuomenės plėtros komiteto padėjėja Rita Rakevičiūtė
Dalyvavo:
Komitetų nariai:
Gintautas Babravičius, Jonas Jučas, Jonas Korenka, Algirdas Saudargas.
Kviestieji asmenys:
Abraitis V., Vilniaus banko vyr. auditorius.
Antanavičius J., Lietuvos universitetų rektorių konferencijos prezidentas.
Ariškienė D., Statistikos departamento skyriaus vedėja.
Augustaitis A., IRD prie VRM skyriaus vedėjas.
Babičius V., UAB “Ars computandi” generalinis direktorius.
Beresnevičius J., Šiaulių apskrities viršininko administracijos Informatikos skyriaus vedėjas.
Bulavas V., Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktorius.
Dapkus R., KTU RPC projektų koordinatorius.
Dirvelis R., UAB “Inida” direktorius.
Duburaitė O., Seimo Ekonomikos komiteto padėjėja.
Duchovskienė Z., LŽŪM vyr. specialistė.
Gapšys A., LPK atstovas Vyriausybėje ir Seime.
Gečas K., Lietuvos inovacijų centro direktorius.
Grybėnas G., AB “Lietuvos telekomas” projektų skyriaus direktorius.
Griciūnas P., Seimo Teisės departamento vyresnysis konsultantas.
Gudaitis R., Žurnalistų etikos inspektorius.
Gustienė T., Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos centro direktorė.
Ivanauskas F., VU Matematikos ir informatikos fakulteto dekanas.
Jablonskis M., UAB “Bitė GSM” direktorius.
Jagelavičius J. A., KAM vyr. specialistas.
Jasaitis V., UAB “Skaitos kompiuterių servisas” direktorius.
Juknys Dž., asociacijos “Infobalt” vykdantysis direktorius.
Juškevičius K., Atviros Lietuvos fondo atstovas.
Kačianauskas R., VGTU Mokslo prorektorius.
Kalinauskas V., Kauno apskrities viršininkas.
Kirvelis D., VU Gamtos mokslų fakulteto docentas.
Krotkus A., Puslaidininkių fizikos instituto laboratorijos vadovas.
Krukauskas R., VĮ “Infostruktūra” atstovas.
Kvedaravičius J., “Abišala ir partneriai” vyr. konsultantas.
Lapėnienė V., Statistikos departamento generalinio direktoriaus pavaduotoja.
Lapkauskas V., UAB “Belam Telekomunikacijos” generalinis direktorius.
Lingys R., UAB “Ralinga” ir Ko direktorius.
Lipnickas K., UAB “Cygate Lietuva” direktorius.
Mačerinskas J., VU docentas, Lietuvos regionų tyrimo instituto projektų vadovas.
Markevičius R., UAB “Algoritmų sistemos” verslo plėtros direktorius.
Martišius S., LŽŪU Informatikos skyriaus vedėjas.
Masionis D., UAB “Bitė GSM” generalinis direktorius.
Mašonis A., UAB “Omnitel” strategijos skyriaus atstovas.
Mickevičius V., UAB “Ogmios&Optimus” komercijos direktorius.
Milerius J., Seimo Informacijos technologijų departamento direktorius.
Narušytė E., LŽŪM skyriaus vedėja.
Naujokaitis E., UAB “INFO-TEC” direktorius.
Norkaitis S., VU studentas.
Ostaševičius V., KTU Mokslo prorektorius.
Paulauskas E., VĮ “Infostruktūra” atstovas.
Paulauskas M., UAB “Spainetos prekybos sistema” direktorius.
Pautienius A., VU MSD doktorantas.
Poderys J., LKKA prorektorius mokslui.
Pranevičius L., VDU Mokslo prorektorius.
Račkauskas A., Lietuvos regionų tyrimo instituto vicedirektorius.
Radzevičius A., LŽŪU Mokslo skyriaus viršininkas.
Ramonas A., Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto vyresnysis patarėjas.
Savilionis A., LŽŪU Informacijos technologijų instituto direktorius.
Skarupskas M., VU studentas.
Skirmantas R., Valstybinio turizmo departamento skyriaus viršininkas.
Skulskis V., Agrarinės ekonomikos instituto Informacijos skyriaus vedėjas.
Skurvydas A., LKKA profesorius.
Songaila G., Lietuvos Nacionalinės informacinės visuomenės plėtros strategijos darbo grupės koordinatorius.
Staselka Ū., UAB “Penki kontinentai” atstovas spaudai.
Strimaitis V., Seimo Ekonomikos komiteto patarėjas.
Šakalys A., VGTU direktoriaus pavaduotojas.
Šertvytis R., “Aiva sistema” generalinis direktorius.
Šimanauskas E., Vilniaus m. savivaldybės vyr. Specialistas.
Šulcas P., MU laboratorijos vadovas.
Tamulevičius R., asociacijos “Infobalt” valdybos narys.
Telksnys L., Ryšių ir informatikos plėtros strategijos rengimo darbo grupės ekspertas.
Tonkich V., UAB “Baltic Amadeus” prezidentas.
Ūsas J., AB “Lietuvos telekomas” ypatingų projektų direktorius.
Vaitkus R., “IBM Lietuva” generalinis direktorius.
Vaščiuk V., UAB “Penki kontinentai” Tarptautinių programų koordinatorė.
Venckus R., Švietimo ir mokslo ministro patarėjas.
Venskutonis V., LŽŪU Technologijų poskyrio direktorius.
Vydmontas A., AB “LCTC” generalinis direktorius.
Vilkas E., EI direktorius.
Viskontas B., UAB “BMK” generalinis direktorius.
Zabarauskienė R., Seimo Ekonomikos komiteto vyresnioji patarėja.
Zabulionis D., Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko pavaduotojas.
Zajančkauskas A., LŽŪU informacijos technologijų darbuotojas.
Žaldokas R., “Algoritmų sistemos” generalinis direktorius.
Žalys A., MSD prie ŠMM direktorius.
Židonis E., IVPK prie LRV Informacijos technologijų departamento direktorius.

Darbotvarkė:

Mokslo ir technologijų plėtra, spartinanti ekonomikos augimą.

SVARSTYTA: Jungtiniame komitetų posėdyje, skirtame Nacionalinės informacinės visuomenės plėtros strategijos aptarimui perskaityti šie pranešimai: “Verslo vaidmuo kuriant žinių ekonomiką” (Seimo narys, Žinių ekonomikos forumo tarybos narys Andrius Kubilius), “Saulėtekio slėnis” Vilniuje” (Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininko pavaduotojas Gintautas Babravičius), “Mokslo ir technologijų plėtra Nacionalinėje informacinės visuomenės plėtros strategijoje” (Lietuvos Nacionalinės informacinės visuomenės plėtros strategijos darbo grupės koordinatorius Gintaras Songaila), “Ryšių ir informatikos plėtros strategijos projektas 2001 - 2015 m.” (Ryšių ir informatikos plėtros strategijos rengimo darbo grupės ekspertas, Lietuvos mokslų akademijos narys prof. habil. dr. Laimutis Telksnys), “Mokslo ir technologijų plėtra Kauno apskrityje” (Kauno apskrities viršininkas Valentinas Kalinauskas), “Aukštųjų technologijų perspektyvos Lietuvoje” (Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Kvantinės elektronikos katedros vedėjas Algis Piskarskas).

 

Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas Algirdas Kunčinas

Ekonomikos komiteto pirmininkas Viktor Uspaskich

Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Rolandas Pavilionis

Protokolą rašė IVPK padėjėja Rita Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2002 03 06.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Protokolai

LR Seimas