Lietuvos Respublikos Seimas

S.Dmitrijevo komandiruotės į Uzbekistano Respubliką 2002 m. vasario 18-20 d. ataskaita

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2002 m. vasario 13 d. Potvarkiu Nr.23 buvau įtrauktas į vyriausybinę delegaciją, vykstančią į Uzbekistano Respubliką. LR Ministro Pirmininko J.E. p. Algirdo Brazausko oficialaus vizito Uzbekistano Respublikoje 2002 m. vasario 18 – 20 d. programa pridedama prie šios ataskaitos.

Oficialaus vizito rėmuose susitikau su Lietuvių nacionalinės bendruomenės Uzbekistano Respublikoje atstovais. Pokalbio metu buvo keliami palankesnio vizų režimo klausimai, taip pat kultūrinio paveldo išsaugojimo problemos, lavinimo nacionaline kalba problemos bei plėtojimo galimybės. Nemažai dėmesio skirta asmenų grįžimo į istorinę tėvynę klausimui, taip pat žemės bei kito nekilnojamojo turto, esančio Lietuvos Respublikos teritorijoje, grąžinimo klausimams. Abiejų valstybių atstovai išreiškė norą aktyvizuoti bendradarbiavimą kultūros srityje. Susitikimo metu buvo iškeltas klausimas dėl nacionalinės kalbos įstatymo bei jo įtakos nacionalinių mažumų atstovų vystymuisi, ugdymui, saviraiškai.

Susitikau su Taškento miesto meru, p. Rustamu Shoabdurahmanovu. Šio susitikimo metu buvo išreikštas glaudesnio bendradarbiavimo tarp abiejų šalių sostinių noras, kuris netolimoje ateityje turi būti įtvirtintas tarptautiniu susitarimu tarp dviejų šalių sostinių.

Susitikimo su Užsienio ekonomikos ryšių ministru, p. Elyor’u M. Ganiev’u, taip pat su Ekonominės reformos ir verslininkystės klausimų komiteto pirmininku p. Mukhamadjon’u Y. Umaraliev’u, buvo kalbama apie tranzito automobiliniais keliais per Rusijos Federacijos teritoriją galimybes. Taip pat buvo svarstoma galimybė bendrai dalyvauti derybose su įpareigotais Rusijos Federacijos atstovais, norint išsiderėti palankesnes tranzito per RF teritoriją sąlygas bei mažesnius tranzito tarifus. Ekonominio bendradarbiavimo stiprinimo rėmuose abiejų šalių atstovai pareiškė pasiryžimą palaikyti verslo atstovų iškeltus norus stiprinti ekonominę terpę politiniame lygyje.

Susitikimo su Taškento tarptautinių santykių universiteto rektoriumi buvo analizuojamos ir svarstomos abipusio bendradarbiavimo tarp dviejų valstybinių universitetų perspektyvos.

Kitų, oficialaus vizito rėmuose įvykusių susitikimų su Uzbekistano Respublikos vykdomosios ir įstatymų leidybinės valdžios atstovais rezultatus, atskleis Lietuvos Respublikos Vyriausybės spaudos tarnybos ruošiamas pranešimas.

Priedas: LR Ministro- Pirmininko J.E. p. Algirdo Brazausko oficialaus vizito Uzbekistano Respublikoje 2002 m. vasario 18 – 20 d. programa / tik tekstinė versija /.

Seimo narys, Sergejus Dmitrijevas
Naujausi pakeitimai - 2002 03 05.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   Kitos šalys

LR Seimas