Lietuvos Respublikos Seimas

APLINKOS APSAUGOS KOMITETO IV (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMA:

 

Reg. Nr.

Projekto arba diskusijos temos pavadinimas

Pranešėjai, rengėjas

Kviečiami

Kuratoriai

Svarstymo laikas

ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ SVARSTYMAS

 

IX-1306

Valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės įstatymo projektas

Valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės įstatymo projekto ruošimo darbo grupės atstovas

Aplinkos, Teisingumo ministerijų, Savivaldybių asociacijos, Pramonininkų konfederacijos, Ekologijos instituto ir kitų suinteresuotų organizacijų atstovus

A.Baura,

A.Macaitis, J.Raistenskis

kovas

 

 

Medžioklės įstatymo projektas

Medžioklės įstatymo projekto ruošimo darbo grupės atstovas

Aplinkos, Teisingumo, Žemės ūkio ministerijų, Privačių miškų savininkų asociacijos, Ekologijos instituto ir kitų suinteresuotų organizacijų atstovus

V.Baravykas,

V.Einoris,

J.Juozaitienė,

A.Macaitis, J.Raistenskis

kovas

 

 

Seimo nutarimas "Dėl celiuliozės gamyklos Lietuvoje projekto"

A.Vasiliauskas (Aplinkos viceministras tel. 62 37 14

mob. 8 298 42 431),

V.Augutavičienė (Miškų ir saugomų teritorijų vyr. specialistė tel. 72 26 35)

Ūkio ministerijos atstovus

V.Baravykas,

V.Einoris,

J.Juozaitienė,

J.Raistenskis

kovas

 

IX-1017

IX-1053

Metrologijos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 189(7) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Seimo narys R.Sinkevičius

tel. 39 67 35

mob. 8 298 42 674

Valstybinės metrologijos tarnybos atstovus;

Lietuvos metrologijos inspekcijos atstovus;

Nacionalinio akreditacijos biuro atstovus

A.Baura,

K.Skamarakas,

J.Raistenskis

kovas

 

 

Žuvinto valstybinio rezervato statuso pakeitimas

R.Baškytė (Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorė tel. 72 32 84

mob. 8 287 88 293),

V.Valantiejienė (Miškų ir saugomų teritorijų departamento Saugomų teritorijų registro skyriaus viršininkė tel. 72 33 85)

Botanikos instituto direktorių R.Pakalnį;

Vilniaus universiteto profesorių P.Kavaliauską;

Žuvinto rezervato direktorių;

Alytaus ir Marijampolės savivaldybių bei apskričių administracijos atstovus

V.Baravykas,

A.Baura

kovas

 

 

Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymas

M.Bilkis (Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento direktorius tel. 61 90 49 mob. 8 286 12 225),

A.Čepelė (Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Užterštų teritorijų ir atliekų skyriaus viršininkas tel. 61 13 70)

Ūkio ministerijos atstovus;

Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovus,

Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovus;

Viešosios įstaigos "Komunalininkų vadybos centras" atstovus

J.Juozaitienė,

J.Raistenskis

balandis

 

 

Mokesčių už aplinkos taršą įstatymo papildymas, numatant mokestį už fizikinę taršą

V.Silickas (Valstybinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus pavaduotojas tel. 36 04 87

Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovus,

Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovus;

A.Baura,

J.Raistenskis

balandis

 

 

Lietuvos Respublikos susitarimo dėl pasikeitimo radioaktyvumo monitoringo duomenimis ratifikavimo įstatymas

M.Bilkis (Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento direktorius tel. 61 90 49 mob. 8 286 12 225),

S.Motiejūnas (Aplinkos ministerijos Radioaktyvių medžiagų skyriaus viršininkas tel. 61 11 10)

Užsienio reikalų ministerijos atstovus;

Ūkio ministerijos atstovus;

Sveikatos apsaugos ministerijos atstovus

A.Baura,

V.Einoris,

K.Skamarakas

balandis

 

 

Aplinkos apsaugos įstatymo (nauja redakcija) projektas

Aplinkos ministerijos Teisės skyrius

Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Pramonininkų konfederacijos, kt. organizacijų atstovus

V.Baravykas,

J.Juozaitienė,

K.Skamarakas

gegužė

 

 

Kelių įstatymas (nauja redakcija)

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Susisiekimo ministerijos, Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Pramonininkų konfederacijos, kt. organizacijų atstovus

J.Juozaitienė,

K.Skamarakas

birželis

 

 

Miškų veisimo žemės ūkio paskirties žemėje įstatymas

V.Vaičiūnas (Miškų ir saugomų teritorijų departamento direktorius tel. 72 58 68 mob. 8 286 13 487),

Z.Bitvinskaitė (Miškų ir saugomų teritorijų departamento Miškininkystės ir medžioklės skyriaus vyr. specialistė tel. 72 78 13)

Žemės ūkio ministerijos, Seimo Kaimo reikalų komiteto, Generalinės miškų urėdijos atstovus;

Lietuvos žemės ūkio universiteto atstovus;

Lietuvos miško savininkų asociacijos atstovus;

Žemės ūkio rūmų atstovus;

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos atstovus;

Valstybinio miškotvarkos instituto atstovus;

Valstybinio žemėtvarkos instituto atstovus

A.Baura,

V.Einoris

birželis

PARLAMENTINĖ KONTROLĖ, DISKUSIJOS, IŠVAŽIUOJAMIEJI POSĖDŽIAI

1

 

Statybos įstatymo įgyvendinimo kontrolė

Seimo subalansuotos aplinkos plėtros ir nekilnojamųjų vertybių apsaugos komisija

Vyriausybės, Seimo Valdymo reformų ir savivaldybių komiteto, suinteresuotų institucijų atstovus

J.Juozaitienė,

A.Macaitis,

J.Raistenskis

kovas

2

 

Diskusija dėl Žuvų išteklių apsaugos būklės ir gerinimo priemonių.

Paramos iš valstybės atkurti ir apsaugoti žuvų išteklius tvarka

Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija, R.Šukys (Žuvininkų sąjungos valdybos narys, tel. 828792944), J.Čiplys (Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko pavaduotojas, tel. 626 453)

Aplinkosaugininkai, žuvininkų organizacijų atstovus iš Kuršių marių regiono, ežerų krašto ir žvejų mėgėjų tarpo

A.Macaitis,

J.Raistenskis

kovas

3

 

Miškų įstatymo vykdymo kontrolė.

Diskusija dėl Privačių miškų atkūrimo, apsaugos ir naudojimo problemų

Aplinkos ministerijos Miškų ir saugomų teritorijų departamento Privačių miškų skyriaus viršininkas D.Tautkis (tel. 72 27 75)

Seimo Kaimo reikalų komiteto, Aplinkos, Žemės ūkio ministerijų, Lietuvos Mokslų akademijos, Ekologijos instituto, Privačių miškų savininkų asociacijos atstovus

V.Einoris,

A.Macaitis,

J.Raistenskis,

K.Skamarakas

kovas

4

 

Diskusija dėl neišnaudotų Lietuvos žemės gelmių potencialo.

 

J.Mockevičius (Lietuvos geologijos tarnybos direktorius), J.Satkūnas (Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas), Dr. O.Zdanavičiūtė (Geologijos institutas, tel. 236 606) Dr. V. Rastenienė (Geologijos institutas, tel. 236 804) Habil. dr. P. Suveizdis (Geologijos institutas, tel. 236 804)

Aplinkos ministerijos, Ūkio ministerijos, Lietuvos geologijos tarnybos, Ekologijos instituto ir kitų suinteresuotų institucijų atstovus

A.Macaitis,

K.Skamarakas

kovas

5

 

Išvažiuojamasis komiteto posėdis dėl Šiaulių regiono aplinkosaugos problemų

Aplinkos ministerija, Ūkio ministerija

Aplinkos ministerijos, Ūkio ministerijos, Pramonininkų konfederacijos ir kitų suinteresuotų institucijų atstovus

A.Macaitis

kovas

6

 

Kultūros paveldosaugos sistemos pertvarkymo koncepciją

Seimo subalansuotos aplinkos plėtros ir nekilnojamųjų vertybių apsaugos komisija

Vyriausybės, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros, Biudžeto ir finansų, Valdymo reformų ir savivaldybių komitetų, REC biuro Lietuvoje, Kultūros vertybių apsaugos departamento atstovus

J.Juozaitienė,

A.Macaitis,

J.Raistenskis,

K.Skamarakas

balandis

7

 

Atliekų tvarkymo įstatymo vykdymo kontrolė.

Komunalinių atliekų tvarkymo problemos, įgyvendinant Europos Sąjungos reikalavimus. (išvažiuojamasis komiteto posėdis į Klaipėdos ar Marijampolės regioną)

A.Kundrotas (Aplinkos ministras)

Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, Pramonininkų konfederacijos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

V.Baravykas,

A.Macaitis,

J.Raistenskis,

K.Skamarakas

balandis

8

 

Aplinkos ministerijos ataskaita apie ratifikuotų aplinkosaugos konvencijų įgyvendinimą

A.Kundrotas (Aplinkos ministras)

Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Pramonininkų konfederacijos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

V.Einoris,

A.Macaitis,

J.Raistenskis

balandis

9

 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkosauginių priemonių, skirtų HELCOM reikalavimams įgyvendinti, finansavimas

A.Ramonas (Susisiekimo viceministras), Aplinkosaugos skyrius, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Susisiekimo ministerijos, Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, Pramonininkų konfederacijos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

K.Skamarakas

gegužė

10

 

Pasiruošimas vykdyti eurointegracinius įsipareigojimus ir priimti ES finansinę pagalbą.

Diskusija dėl Europos Sąjungos paramos (ISPA) naudojimo aplinkosauginėms investicijoms Lietuvoje.

A.Dragūnas (Aplinkos ministerijos Aplinkos strategijos departamento direktorius tel. 62 34 19),

V.Bernadišius (Aplinkos ministerijos Aplinkos strategijos departamento direktoriaus pavaduotojas tel. 62 79 69)

Aplinkos ministerijos, Finansų ministerijos, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto, Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, Pramonininkų konfederacijos, Vandens tiekėjų asociacijos atstovus ir kitų suinteresuotų visuomeninių aplinkosauginių organizacijų atstovus

J.Juozaitienė,

A.Macaitis,

K.Skamarakas

gegužė

11

 

Pavojingų atliekų nukenksminimo plėtojimo galimybės (išvažiuojamasis posėdis į UAB Respublikinį atliekų tvarkymo centrą)

Ūkio ministerija, Aplinkos ministerija

Aplinkos ministerijos, Kauno apskrities ir Kauno miesto savivaldybės specialistus

V.Baravykas,

J.Juozaitienė

gegužė

12

 

Antrinių žaliavų perdirbimo plėtros programos rengimo eiga ir jos įgyvendinimo perspektyvos

Ūkio ministerija, Aplinkos ministerija

Aplinkos ministerijos, Komunalinių atliekų tvarkytojų asociacijos ir kitų suinteresuotų asociacijų atstovus

J.Raistenskis,

K.Skamarakas

birželis

Aplinkos apsaugos komiteto IV (pavasario) sesijos darbų programa apsvarstyta ir patvirtinta komiteto posėdyje 2002 m. vasario 6 d.

 

 

Komiteto pirmininkas Alfonsas Macaitis

 

 

Dr.A.Spruogis, 39 67 40
Naujausi pakeitimai - 2002 03 05.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Darbo planai

LR Seimas