Lietuvos Respublikos Seimas

V. Landsbergio komadiruotės į Estijos Respubliką 2002 m. vasario 22-25 d. ataskaita

Estijos Prezidento Arnoldo Riuitelio kvietimu š.m. vasario 23-24 d. dalyvavau Estijos Nepriklausomybės dienos minėjimo renginiuose. Vasario 23 d. man buvo įteiktas valstybinis Estijos Respublikos apdovanojimas - Šv. Marijos žemės kryžiaus I laipsnio ordinas. Vasario 24 d. dalyvavau kariuomenės parade ir iškilmingame minėjime, o vakare turėjau ilgesnį pokalbį su Prezidentu A. Riuiteliu apie Estijos problemas ir perspektyvas.

Vytautas Landsbergis
Naujausi pakeitimai - 2002 03 04.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ESTIJA

LR Seimas