Lietuvos Respublikos Seimas

pataisytas 2002-02-27 d. BFK posėdis

 

 

  1. Apsvarstytas Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-1163.

Nuspręsta pasiūlyti pagrindiniam Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui patobulinti Įstatymo projektą pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas, Socialinių reikalų ir darbo komiteto, kitų suinteresuotų asmenų pastabas ir pasiūlymus bei atsižvelgti į šias Komiteto pastabas:

  1. Neįmanoma apskaičiuoti ir ekonomiškai pagrįsti Įstatymo projekto nuostatų susijusių su darbo užmokesčio, priedų bei priemokų mokėjimu, kadangi Unifikuotų valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo tvirtinimas, valstybės tarnautojų pareigybių priskyrimas tam tikram lygiui ir kategorijai, pareiginių algų koeficientų tvirtinimas Įstatymo projekte deleguojamas Vyriausybei. Įstatymo projekte siūloma skirstyti Valstybės tarnautojų pareigybes į 15 kategorijų (projekto 7 str. 2 dalis) bei įvesti tris kvalifikacines klase, už kurias mokami priedai (25 str. ), todėl praktškai pareigybių skaičius išauga 3 kartus, todėl labai sunku prognozuoti išlaidų darbo užmokesčiui pokyčius. Papildyti įstatymo projekto 8 straipsnio 1 dalį, nustatant, kad pareigybių kategorijos bei pareiginių algų koeficientai tvirtinami įstatymu, paliekant Vyriausybei teisę tvirtinti unifikuotą valstybės tarnautojų pareigybių sąrašą.
  2. Įstatymo projekto 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad Vyriausybė tvirtina maksimalų leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir asmenų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų skaičių ministerijose, Vyriausybės įstaigose ir įstaigose prie ministerijų. Apsvarstyti galimybę papildyti įstatymo projektą nuostatomis, nustatančiomis, kas tvirtina valstybės tarnautojų ir asmenų, dirbančių pagal darbo sutartis maksimalų skaičių Seimo kanceliarijoje, Prezidentūroje, Vyriausybės kanceliarijoje, Seimui atskaitingose institucijose.
  3. Suderinti Įstatymo projekto 11 straipsnio 1 dalies ir 21 straipsnio nuostatas: 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimama konkurso būdu arba be konkurso, tuo tarpu 21 straipsnyje yra įvardintas dar vienas priėmimo būdas - “atestavimas” .

  1. Apsvarstytas Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2, 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-1204.
  2. Nuspręsta iš esmės pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui patobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas.

  3. Apsvarstytos Teisės departamento išvados dėl Draudimo įstatymo antrojo skirsnio pakeitimo projekto svarstymas Nr.IXP-1065(3).

Nuspręsta pritarti Teisės departamento išvadoms.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 03 01.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas