Lietuvos Respublikos Seimas

2002-02-27 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas
Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Dalyvavo:
Komiteto nariai: Gintautas Babravičius, Vitas Matuzas, Vladimiras Orechovas, Algirdas Saudargas, Rimvydas Vaštakas.
Kviestieji asmenys:
A. Ramonas, Susisiekimo viceministras,
V. Šalauskas, Susisiekimo ministro patarėjas,
T. Barakauskas, Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius,
A. Basevičius, Ryšių reguliavimo tarnybos Strategijos it teisės departamento direktorius,
T. Lamanauskas, Ryšių reguliavimo tarnybos Juridinio skyriaus vedėjas,
V. Syrusas, Ryšių reguliavimo tarnybos Tinklų ir paslaugų skyriaus vedėjas,
R. Šimašius, Laisvosios rinkos instituto ekspertas,
V. Vitkauskas, asociacijos “Infobalt” prezidentas,
P. Griciūnas, Seimo Teisės departamento vyr. konsultantas,
J. Agintaitė, V. Kvietkausko padėjėja.

Darbotvarkė:

1. Elektroninio parašo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1189 (pranešėjai: A. Kunčinas, G. Babravičius).
2. Telekomunikacijų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-745(2).
3. Darbo grupės Telekomunikacijų įstatymo pataisoms rengti veiklos pristatymas (pranešėjai: A. Ramonas, V. Šalauskas, V. Orechovas).
4. Viešųjų pirkimų įstatymo 5 ir 12 straipsnių papildymo įstatymo projektas.

1. SVARSTYTA: Elektroninio parašo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1189 (pranešėjai: A. Kunčinas, G. Babravičius).

NUSPRĘSTA: Svarstyti Elektroninio parašo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-1189 antrą kovo mėnesio savaitę.

2. SVARSTYTA: Telekomunikacijų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-745(2).

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu pritarti Telekomunikacijų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-745(2).

3. SVARSTYTA: Darbo grupės Telekomunikacijų įstatymo pataisoms rengti veiklos pristatymas (pranešėjai: A. Ramonas, V. Šalauskas, V. Orechovas).

NUSPRĘSTA: Pritarti darbo grupės Telekomunikacijų įstatymo pataisoms rengti veiklai ir jos keliamam uždaviniui - kuo greičiau parengti dokumentus, užtikrinančius telekomunikacijų rinkos liberalizavimą.

4. SVARSTYTA: Viešųjų pirkimų įstatymo 5 ir 12 straipsnių papildymo įstatymo projektas.

NUSPRĘSTA: Komiteto išvadų rengėju paskirti Rimvydą Vaštaką.

 

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas

Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2002 03 01.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Protokolai

LR Seimas