Lietuvos Respublikos Seimas

2002-02-26 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas
Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Dalyvavo:
Komiteto nariai: Gintautas Babravičius, Vitas Matuzas, Vladimiras Orechovas, Algirdas Saudargas.
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės atstovai:
J. Zalatorius, direktorius,
G. Vilkelis, direktoriaus pavaduotojas,
E. Židonis, Informacinių technologijų departamento direktorius,
K. Andrijauskas, Registrų tarnybos skyriaus vedėjas,
I. Žilionienė, Strategijų ir programų skyriaus vedėja,
L. Pečiūra, Tarptautinių ryšių ir visuomenės informavimo skyriaus vyr. specialistas.

A. Kaminskas, LR Vyriausybės kancleris,
Z. Bigelis, IVT konsultantas.

Darbotvarkė:

1. Informacinės visuomenės plėtros problemos ir vystymosi perspektyvos (pranešėjas - J. Zalatorius), Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės plėtros pagrindų įstatymo koncepcija (pranešėja - I. Žilionienė).

1. SVARSTYTA: Informacinės visuomenės plėtros problemos ir vystymosi perspektyvos (pranešėjas - J. Zalatorius), Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės plėtros pagrindų įstatymo koncepcija (pranešėja - I. Žilionienė).

Posėdžio metu buvo išklausyta informacija apie šalies informacinės visuomenės plėtros 2002 m. perspektyvinius planus, IVPK prie LR Vyriausybės veikla valstybės nustatytose keturiose pagrindinėse informacinės visuomenės kūrimo kryptyse. Išsakytos esminės problemos vystant elektronines Vyriausybės paslaugas, skatinant el. verslą, ugdant gyventojų kompetenciją bei puoselėjant lietuvių kalbą ir kultūrą informacinėje aplinkoje. Taip pat pristatyta Lietuvos Respublikos Informacinės visuomenės plėtros pagrindų įstatymo koncepcija, kuri parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 spalio 4 d. nutarimu Nr. 1196 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-2004 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 86 - 3015) patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-2004 metų programos įgyvendinimo priemonių 66 punktu.

 

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas

Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2002 03 01.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Protokolai

LR Seimas