Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. sausio 27 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais ratifikavimo įstatymo projektas IXP-1314.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui (bendru sutarimu).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas D.A.Barakauskas.

 

2.SVARSTYTA:

Seimo narių J.Veselkos, K.Prunskienės ir J.Budrevičiaus darbo grupės vardu pateikti pasiūlymai Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo projektui IXP-1233(4)ES.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1.Pasiūlymų svarstyme daryti pertrauką.

2. Prašyti LR Vyriausybės pateikti išvadą Seimo narių J.Veselkos, K.Prunskienės ir J.Budrevičiaus darbo grupės vardu pateiktiems pasiūlymams Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo projektui IXP-1233(4)ES.

 

3.SVARSTYTA:

Seimo narių K.Prunskienės ir B.Vėsaitės pasiūlymai Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 10, 11, 17, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1252(2).

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti pateiktiems pasiūlymams.

4.SVARSTYTA:

Seimo narių A.Butkevičiaus (2002-01-29), S.Buškevičiaus (2002-02-25), P.Gražulio (2002-02-25), K.Kriščiūno (2002-02-26), A.Vazbio (2002-01-24), D.Veličkos (2002-02-11 ir 2002-02-20), B.Vėsaitės ir P.Vilko (2002-02-07), B.Vėsaitės (2002-02-27) ir Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos pasiūlymai Alkoholio kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 41, 44, 45, 48, 52 straipsnių papildymo, 23 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 53 straipsniu įstatymo projektui IXP-1267(2).

NUSPRĘSTA:

1. Nepritarti Seimo nario A.Butkevičiaus pasiūlymui pakeisti 20 straipsnio 5 dalį Alkoholio kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 41, 44, 45, 48, 52 straipsnių papildymo, 23 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 53 straipsniu įstatymo projektui (IXP-1267(2) ("už" balsavo - ; "prieš"- 7; "susilaikė"- 4 komiteto nariai).

 

2. Nepritarti Seimo nario S.Buškevičiaus pasiūlymui pakeisti 30 straipsnį Alkoholio kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 41, 44, 45, 48, 52 straipsnių papildymo, 23 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 53 straipsniu įstatymo projektui (IXP-1267(2) ("už" balsavo 2 ; "prieš"- 2; "susilaikė" -6 komiteto nariai).

 

3. Seimo nario P.Gražulio pasiūlymams Alkoholio kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 41, 44, 45, 48, 52 straipsnių papildymo, 23 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 53 straipsniu įstatymo projektui (IXP-1267(2):

3.1. Pritarti pasiūlymui pakeisti 1 straipsnio 8 dalį ("už" balsavo 6 ; "prieš" -5; "susilaikė" -1 komiteto narys, todėl balsavimo rezultatą lėmė pirmininkaujančio V.Greičiūno balsas "už").

3.2. Nepritarti pasiūlymui atstatyti galiojusio įstatymo 2 straipsnio 1 dalį ("už" balsavo 3 ; "prieš" -8; "susilaikė" -1 komiteto narys).

3.3. Nepritarti pasiūlymui papildyti 3 straipsnio 1 dalies 2 punktą ("už" balsavo - ; "prieš" -11; "susilaikė" -1 komiteto narys).

3.4. Nepritarti pasiūlymui pakeisti įstatymo 13 straipsnio 1 dalį ("už" balsavo 1 ; "prieš" -8; "susilaikė" -3 komiteto nariai).

3.5. Nepritarti pasiūlymui pakeisti įstatymo 19 straipsnio 3 dalį ("už" balsavo - ; "prieš" -5; "susilaikė" -6 komiteto nariai).

3.6. Nepritarti pasiūlymui papildyti įstatymo 19 straipsnio 6 dalimi ("už" balsavo - ; "prieš" -9; "susilaikė" -2 komiteto nariai).

3.7. Nepritarti pasiūlymui pakeisti įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 8 punktą ("už" balsavo 4 ; "prieš" -3; "susilaikė" -2 komiteto nariai).

3.8. Nepritarti pasiūlymui pakeisti įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 15 punktą ("už" balsavo - ; "prieš" -8; "susilaikė" -2 komiteto nariai).

3.9. Nepritarti pasiūlymui pakeisti įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 16 punktą ("už" balsavo - ; "prieš" -9; "susilaikė" -1 komiteto narys).

3.10. Nepritarti pasiūlymui papildyti įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 1 punktą ("už" balsavo - ; "prieš" -5; "susilaikė" -5 komiteto nariai).

3.11. Nepritarti pasiūlymui pakeisti įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 3 punktą ( pritarta bendru sutarimu).

3.12. Nepritarti pasiūlymui atstatyti galiojusio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 5 punktą ("už" balsavo 1 ; "prieš" -3; "susilaikė" -6 komiteto nariai).

3.13. Nepritarti pasiūlymui papildyti įstatymo 21 straipsnio 1 dalį 8 punktu ("už" balsavo - ; "prieš" -5; "susilaikė"- 4 komiteto nariai).

3.14. Autorius atsiėmė pasiūlymą pakeisti įstatymo 21 straipsnio 2 dalį.

3.15. Nepritarti pasiūlymui papildyti įstatymo 21 straipsnio 5 dalimi ("už" balsavo - ; "prieš" -10; "susilaikė" -1 komiteto narys).

3.16. Nepritarti pasiūlymui papildyti įstatymo 21 straipsnio 6 dalimi ("už" balsavo - ; "prieš" -7; "susilaikė" -4 komiteto nariai).

3.17. Autorius atsiėmė pateiktą pasiūlymą atstatyti galiojusio įstatymo 23 straipsnį.

3.18. Nepritarti pasiūlymui papildyti įstatymo 25 straipsnio 1 dalį 4 punktu (bendru sutarimu).

3.19. Nepritarti pasiūlymui papildyti įstatymo 25 straipsnio 1 dalį 5 punktu ("už" balsavo - ; "prieš" -3; "susilaikė" -7 komiteto nariai).

3.20. Nepritarti pasiūlymui papildyti įstatymo 25 straipsnio 2 dalį (bendru sutarimu).

3.21. Nepritarti pateiktam pasiūlymui papildyti įstatymo 30 straipsnį 1 dalimi ("už" balsavo 4 ; "prieš" -3; "susilaikė" -2 komiteto nariai).

3.22. Nepritarti pasiūlymui pakeisti įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 3 punktą ("už" balsavo 1 ; "prieš" -5; "susilaikė" -3 komiteto nariai).

3.23. Pritarti pasiūlymui atstatyti galiojusio įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 9 punktą (bendru sutarimu).

3.24. Pritarti pasiūlymui pakeisti įstatymo 30 straipsnio 4 dalį ("už" balsavo 6 ; "prieš" -1; "susilaikė" -3 komiteto nariai).

3.25. Nepritarti pasiūlymui papildyti 30 straipsnį nauja dalimi ("už" balsavo 1 ; "prieš" -7; "susilaikė" -1 komiteto narys).

 

4. Pritarti Seimo nario K.Kriščiūno pasiūlymui pakeisti įstatymo 21 straipsnio 2 dalį ("už" balsavo 5 ; "prieš"- 4; "susilaikė" -1 komiteto narys, todėl balsavimo rezultatą lėmė pirmininkaujančio V.Greičiūno balsas "už").

 

5. Pritarti Seimo nario A.Vazbio pasiūlymui papildyti 30 straipsnio 1 dalį 4 punktu, buvusius 4-11 punktus laikyti atitinkamai 5-12 punktais Alkoholio kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 41, 44, 45, 48, 52 straipsnių papildymo, 23 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 53 straipsniu įstatymo projektui (IXP-1267(2) ("už" balsavo 5 ; "prieš" -; "susilaikė"- 3 komiteto nariai).

 

6. Seimo nario D.Veličkos pasiūlymams Alkoholio kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 41, 44, 45, 48, 52 straipsnių papildymo, 23 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 53 straipsniu įstatymo projektui (IXP-1267(2):

6.1. Nepritarti pasiūlymui pakeisti įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 7 punktą ("už" balsavo - ; "prieš" -5; "susilaikė" -4 komiteto nariai).

6.2. Pritarti pasiūlymui pakeisti įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punktą ("už" balsavo 10 ; "susilaikė" - 1 komiteto narys).

6.3. Pritarti pasiūlymui papildyti 20 straipsnio 8 dalį ("už" balsavo 7 ; "susilaikė" 2 komiteto nariai).

6.4. Nepritarti pateiktam pasiūlymui papildyti 30 straipsnio 1 dalies 3 punktą ("už" balsavo - ; "prieš" -5; "susilaikė" -4 komiteto nariai).

6.5. Nepritarti pasiūlymui papildyti 30 straipsnį nauja dalimi ("už" balsavo 5 ; "prieš" -; "susilaikė" 5 komiteto nariai, todėl balsavimo rezultatą lėmė pirmininkaujančio V.Greičiūno balsas ).

 

7. Pritarti Seimo narių B.Vėsaitės ir P.Vilko pasiūlymui pakeisti įstatymo 53 straipsnį Alkoholio kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 41, 44, 45, 48, 52 straipsnių papildymo, 23 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 53 straipsniu įstatymo projektui (IXP-1267(2) ("už" balsavo 6 ; "prieš" -; "susilaikė" -4 komiteto nariai).

 

8. Pritarti Seimo narės B.Vėsaitės pasiūlymui pakeisti įstatymo 12 straipsnį Alkoholio kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 41, 44, 45, 48, 52 straipsnių papildymo, 23 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 53 straipsniu įstatymo projektui (IXP-1267(2) (bendru sutarimu).

 

9. Nepritarti Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos pateiktam pasiūlymui Alkoholio kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 41, 44, 45, 48, 52 straipsnių papildymo, 23 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 53 straipsniu įstatymo projektui (IXP-1267(2), nes netiksli pasiūlymo formuluotė (bendru sutarimu).

 

5.SVARSTYTA:

2002-02-26 Seimo narių grupės: Vydo Baravyko, Algirdo Butkevičiaus, Valentino Greičiūno, Algio Rimo, Rimo Valčiuko, Rimvydo Vaštako pasiūlymai Transporto veiklos pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-433(6).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktiems pasiūlymams ("už" balsavo 6, "prieš"- 1, "susilaikė" - 4).

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 02 28.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas