Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas susitiko su Lenkijos Senato Pirmininku

Vasario 28 d. pranešimas VIR

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas šiandien Seime susitiko su Lenkijos Senato Pirmininku Longinu Pastusiaku ir jo vadovaujama delegacija.

Susitikime parlamentų vadovai aptarė dvišalius Lietuvos ir Lenkijos santykius, integraciją į Europos Sąjungą, Lietuvos siekį tapti NATO nare, parlamentinio bendradarbiavimo klausimus.

L. Pastusiakas pabrėžė, kad abejoms šalims gerai pavyksta koordinuoti tarpusavio pozicijas siekiant narystės Europos Sąjungoje. “Lietuva ir Lenkija palaiko viena kitą, ko negalima pasakyti apie kitas šalis kandidates, ką liudija ir paskutiniai bandymai derinti Vyšegrado grupės šalių pozicijas”, akcentavo Lenkijos Senato vadovas.

Lenkijos Senato Pirmininkas gerai įvertino dvišalį bendradarbiavimą ir pažadėjo aktyvią Lenkijos paramą Lietuvai siekiant narystės NATO.

L. Pastusiako nuomone, JAV gyvenanti lenkų bendruomenė galėtų aktyviai prisidėti formuojant palankią nuomonę dėl Lietuvos pakvietimo į NATO aljansą. Pasak Senato Pirmininko, JAV reziduojantys Lietuvos ir Lenkijos ambasadoriai galėtų imtis bendros iniciatyvos ir pakviesti ten gyvenančias lietuvių ir lenkų bendruomenes aktyviai bendradarbiauti siekiant Lietuvos pakvietimo į NATO, formuojant palankią nuomonę aukščiausiuose JAV valdžios sluoksniuose. “Mes turime geros patirties šioje srityje, siekdami Lenkijos narystės NATO aljanse”, pabrėžė Senato vadovas.

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas padėkojo Lenkijos parlamentui ir asmeniškai L. Pastusiakui už aktyvią nuolatinę paramą įgyvendinant Lietuvos strateginius užsienio politikos siekius. “Mes turime išnaudoti visus būdus, visus kelius, siekdami starteginių mūsų tikslų įgyvendinimo”, sakė A. Paulauskas. Seimo Pirmininko nuomone, formuojant palankią nuomonę dėl Lietuvos narystės NATO labai prisidėtų ir bendras Lenkijos - Lietuvos parlamentų vadovų vizitas į JAV.

Susitikimo metu taip pat aptarti dvišalio bendradarbiavimo klausimai, darbas Lietuvos ir Lenkijos parlamentinėje asamblėjoje. Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas paragino Lenkiją aktyviau prisidėti plėtojant kelio “Via Baltica”, geležinkelio “Rail Baltica”, elektros tilto statybos projektus, kartu su Lietuva spręsti vizų su Kaliningrado sritimi įvedimo klausimus.

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Arvydas Žilinskas
Naujausi pakeitimai - 2002 02 28.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas