Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2002-02-27 komiteto posėdį

Informacija apie komiteto posėdį 2002 02 27

Kaimo reikalų komitetas 2002 m. vasario 27 d. posėdyje apsvarstė padėtį

cukraus sektoriuje. Vyriausybės Strateginio planavimo komitetas 2002 m. vasario 26 d. pasiūlė nedidinti šių metų baltojo cukraus kvotos ir ją paskirstyti cukraus fabrikams praėjusiais metais galiojusia tvarka, t. y. Danijos “Danisco Sugar” priklausantiems 3 fabrikams tektų po 30 tūkst. tonų, o “Marijampolės cukrus” fabrikui – 22 tūkst. tonų cukraus.

“Marijampolės cukrus” yra sanuojamas firmos “Arvi”, kurios direktorius V. Kučinskas pareiškė, kad pagal dabartinį cukraus suvartojimo lygį iki naujo cukrinių runkelių perdirbimo sezono Lietuvoje gali pritrūkti apie 4000 tonų cukraus ir tokiu atveju reikėtų importuoti į šalį cukrų. Todėl yra visos realios prielaidos padidinti kvotą. Tam pritarė žemdirbių atstovai K. Patejūnas ir M. Krunkaitis, pažymėdami, kad kvotos padidinimas suteiktų galimybę naujiems ūkininkams pradėti savo verslą, padidintų žemdirbių, o kartu ir valstybės pajamas.

Komiteto nariai išklausė Žemės ūkio rūmų direktoriaus Liudviko Kryžiaus motyvus dėl šių metų kovo 21 d. Vilniuje organizuojamos konferencijos “Žemės ūkis ES plėtros procesų sūkuryje”. Konferencijoje numatomos aptarti aktualiausios žemdirbių problemos: lietuviškų produktų propagavimo, rinkos apsaugos, kvotų ir tiesioginių išmokų nustatymo, kainų ir atsiskaitymų už produkciją klausimai.

Žemdirbiai nori suformuoti vieningą ir aiškią savo poziciją dėl žemės ūkio paskirties žemės pardavimo užsieniečiams bei aptarti palankesnes sąlygas siekiant įsigyti žemę Lietuvos piliečiams.

Buvo pažymėta, kad konferencijoje bus siekiama surasti kompromisą tarp žemdirbių ir valdžios institucijų, padėti šalies derybininkams geriau formuoti derybines pozicijas ir, kad tai nėra speciali akcija nukreipta prieš stojimą į ES. Žemės ūkio rūmai prašo Seimo Vadovybės atidėti LR Konstitucijos 47 str. pataisų projekto svarstymą neeilinėje Seimo sesijoje iki konferencijos pravedimo datos.

Komiteto nariai aptarė Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 102 straipsnio 1 dalies papildymo įstatymo projekto (IXP-1336) pasirengimo svarstymui darbus. Šiuo projektu siekiama atleisti nuo žyminio mokesčio žemės ūkio bendroves ir ūkininkus, jiems bylinėjantis dėl nesumokėtų sumų išieškojimo už pateiktą žemės ūkio produkciją. Nuspręsta dėl šio projekto laukti pastabų iki 2002-03-05 ir įstatymo projektą svarstyti komitete 2002-03-06. Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti G. Kniukšta ir V. Rinkevičius.

 

 

Leonardas Michelbertas, 39 67 66.
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas