Lietuvos Respublikos Seimas

Apie posėdį 2002-02-27

 

 

2002 m. vasario mėn. 27 d. įvyko komiteto posėdis dėl Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4, 34, 36, 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo vykdymo parlamentinės kontrolės. Konstatuota, kad: 2001 m. lapkričio 20 d. priimtas Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4, 34, 36, 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas įsigaliojo 2002 m. sausio 1 d. Šio įstatymo įgyvendinimui būtinas buvo ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių pakeitimas, detalizuojantis įmokų mokėjimo tvarką. Tačiau iki šiol Taisyklės nepakeistos. Be to, 2001 m. gruodžio 20 d. priimti Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 1, 33, 35 straipsnių pakeitimo bei įstatymo IV dalies pripažinimo netekusia galios įstatymas ir Pelno mokesčio įstatymas nebuvo suderinti su galiojančiu Valstybinio socialinio draudimo įstatymu. Tokiu būdu ir įstatymų nuostatų kolizija, ir poįstatyminės tvarkos nebuvimas sudarė neaiškią situaciją, kai asmenys, kurių valstybinis socialinis draudimas pakeistas Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4, 34, 36, 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu, negali planuoti savo veiklos. Tai kelia kartais nepagrįstas ir nereikalingas diskusijas, o tuo pačiu ir nepasitenkinimą valdžios institucijomis.

Komitetas nutarė:

1. Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1.1. Nedelsiant patvirtinti Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4, 34, 36, 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo vykdymui būtiną Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių pakeitimą.

1.2. Lietuvos Respublikos Seimo priimtų įstatymų įsigaliojimui būtinus teisės aktus priimti iki įstatymų įsigaliojimo.

1.3. Užtikrinti operatyvų apsikeitimą informacija tarp ministerijų, bei tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo, derinant rengiamus įstatymų projektus su galiojančiais įstatymais.

1.4. Peržiūrėti ir sutrumpinti poįstatyminių teisės aktų parengimo ir derinimo tvarką.

2. Siūlyti Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo bei Finansų ministerijoms per visuomenės informavimo priemones dar kartą išaiškinti individualių (personalinių) įmonių savininkų, individualių (personalinių) įmonių nuomininkų, advokatų, advokatų padėjėjų, notarų, tikrųjų ūkinių bendrijų narių, komanditinių ūkinių bendrijų tikrųjų narių valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarką.

Komiteto padėjėja Rita Virbalienė
Naujausi pakeitimai - 2002 02 28.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas