Lietuvos Respublikos Seimas

A. Kunčino komandiruotės į JAV 2002 m. vasario 3-11 d. ataskaita

Su verslo ir partnerystės misija JAV lankėsi asociacijos Infobalt vadovai, 8 ITT įmonių (Alna, Sintagma, Omnitel, Skaidula, Verslo tinklas, Techna orbis, Informaciniai projektai, Technogama) vadovai ar menedžeriai. Šioje išvykoje taip pat dalyvavo valstybės institucijų atstovai iš Lietuvos ekonominės plėtros agentūros (investicijų departamento direktorė R.Sadauskienė), Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės (komiteto direktorius J.Zalatorius), LR Seimo Informacinės plėtros komiteto (komiteto pirmininkas A.Kunčinas). Lietuvos verslo misiją JAV padėjo surengti LR ambasada JAV (J.E. ambasadorius V.Ušackas), Lietuvos garbės konsulas JAV J.E.T.Gislasonas, JAV prekybos departamentas (U.S. Departament of Comerce).

Prekybos departamento Vidurio ir Rytų Europos verslo informacijos centre buvo surengtas seminaras, kuriame dalyvavo Lietuvos atstovai, JAV verslininkai. Šiame seminare kalbėjo Lietuvos ambasadorius JAV V.Ušackas, buvo pristatyta dabartinė investicijų situacija Lietuvoje (R.Sadauskienė), informacinės visuomenės kūrimo mūsų šalyje problematika (J.Zalatorius, A.Kunčinas), supažindinta su ITT rinkos potencialu (V.Vitkauskas, Dž.Juknys), sėkmingais Lietuvos ir JAV verslo parnerystės pavyzdžiais (Sintagma). Šie pristatymai buvo pateikiami per visus pagrindinius susitikimus. Po to vyko konkretūs abiejų šalių verslininkų susitikimai ir derybos. Abiejų šalių verslininkų bendradarbiavimo klausimai buvo aptarti ir susitikime Šiaurės Virdžinijos technologijų atstovybėje, kuri yra įsikūrusi netoli Vašingtono esančiame ITT įmonių branduolyje NVTC, kuris yra vienas didžiausių JAV informacinių technologijų centrų. Šio centro atstovai ne tik supažindino su ITT branduolių JAV veikla ir principais, bet ir aptarė bendradarbiavimo galimybes steigiant panašius centrus Lietuvoje bei pasiūlė asociacijai Infobalt tapti šio centro nare. Susitikime su pasaulinės ITT asociacijos WITSA vadovybe jos vadovai supažindino su šios organizacijos veikla ir buvo aptartos praktinės galimybės ieškant verslo parnerių JAV, pristatant savo paslaugas ir produktus šios šalies rinkoje.

Prieš komandiruotę bendradarbiaujant su Vidaus reikalų ministerija buvo paruoštas ir išsiųstas laiškas JAV senatoriui R.Durbinui dėl pagalbos realizuojant įvairias šios ministerijos programas (laiškas pridedamas prie ataskaitos). Dėl senatoriaus užimtumo man pavyko susitikti tik su jo patarėjais, susitikime taip pat dalyvavo ir Infobalto prezidentas, LR Seimo pirmininko patarėjas informacinės visuomenės plėtros klausimais V.Vitkauskas. Pokalbyje buvo pabrėžta, kad JAV, kovodama su terorizmu pasaulyje, planuoja didelio masto programą, kaip padėti taip pat ir Rytų Europos šalims įgyvendinti stambius infrastuktūrinius projektus bei elektroninių paslaugų piliečiams programas. Lietuva turi geras galimybes pasinaudoti šiai programai skirtomis lėšomis. Amerikiečių pareigūnai domėjosi kokios yra galimybės JAV kapitalui ir konkrečioms firmoms padėti Lietuvai plėtoti telekomunikacijų sektorių bei dalyvauti bendruose mokslo tyrimų projektuose naujų technologijų srityse. Lietuvos delegacijos atstovai taip pat viešėjo Pasaulio banko būstinėje, kur su banko ITT skyriaus darbuotojais buvo aptarta, kokio pobūdžio projektų finansavimui šioje srityje Lietuva gali tikėtis Pasaulio banko paramos.

Bostone įvyko susitikimai su Masačiuseto valstijos Pramonės ir prekybos rūmų Ekonomikos plėtros depertamento darbuotojais (M.Harrington ir kiti), kuriuose buvome supažindinti su šios valstijos ekonomikos pokyčiais, įvykus struktūriniams pakitimams pramonės sferoje bei pakeitus mokesčių sistemą, kartu buvo aptarti galimi bendradarbiavimo keliai. Lietuvos delegacijos nuomone, siekiant glaudesnio bensradarbiavimo yra būtina turėti savo atstovą, arba, pavyzdžiui, Infobalto ITT atstovybę JAV. Tai geriausias ir efektyviausias būdas ne tik susirasti partnerių, bet ir pritraukti pelningų investicijų, rasti pelningų užsakymų.

Panašaus pobūdžio susitikima vyko Niu Hempširo valstijos sostinėje Konkorde, kur susitikome su šios valstijos Pramonės ir verslo tarybos atstovais (J.McKim, M.Qellete ir kiti) bei Dortmondo koledže, kur susitikome su šios mokyklos ir Tuko verslo mokyklos mokslininkais. Lietuvos ITT verslui labai svarbu suvokti, kokiais būdais milžiniškas JAV potencialas realizuojamas rinkoje, kur rizikos kapitalo institucijos dalyvauja kuriant moderniauias technologijas. Daugelis sutiktų naujausių technologijų specialistų pripažino, kad JAV įmonėms bei finansinėms institucijoms yra įdomios tik tos technologijos ir produktai, kurių nėra vietinėje rinkoje. Todėl Lietuvos naujų technologijų pramonei reikia ieškoti naujų specifinių nišų. Perspektyviausios iš jų yra balso atpažinimo ir kitos naujos technologijos, sprendžiančios saugumo, kovos su terorizmu problemas, taikomųjų programinės įrangos produktų telekomunikacijų, medicinos ir kitose srityse kūrimas bei adaptavimas.

Niu Hempširo valstijos Portsmuto mieste anksčiau veikusiame kariniame aerouoste yra įsikūręs Tarptautinis prekybos išteklių centras, kuriame vyko pokalbis apie Lietuvos verslo galimybes Niu Hempšire. Šio centro atstovų nuomone naujas galimybes tarptautiniame versle atveria telekonferencijos su verslo partneriais tolimose šalyse. Šis centras įsigijo aparatūrą telekonferencijoms atsisakęs vienos komandiruotės į Singapūrą – tai labai atpigina terpusavio ryšius, derybas. Mums buvo pademonstruota tiesioginė telekonferencija su Airijoje įrengtu telekonferencijų punktu. Centro darbuotojų nuomone, Lietuva galėtų pasinaudoti Danijoje įrengtu analogišku telekonferencijų punktu. Vėliau įvyko dvišalių verslo kontaktų sesija su konkrečių JAV įmonių atstovais bei investuotojais.

Apie komandiruotę, jos įspūdžius bei rezultatus Seime vasario 15 d. buvo surengta spaudos konferencija, kurioje dalyvavo A.Kunčinas, J.Zalatorius (IVPK prie LR Vyriausybės direktorius), R.Sadauskienė (LEPA), Dž.Juknys (Infobaltas) bei išplatintas informacinis pranešimas.

Algirdas Kunčinas

Priedas: Raštas senatoriui R.Durbinui

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETAS

Kodas 8860529 Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius Tel.: (822) 39 62 70 / 39 60 53 Faksas (822) 39 60 88

________________________________________________________________________________________________________________________

The Honorable Richard Durbin

United States Senate

January 25, 2002

Dear Senator Durbin,

I am pleased to inform you that “Infobalt”, the Lithuanian Association of Information Technology Enterprises, jointly with the Embassy of the Republic of Lithuania in the United States is organizing “Days of Lithuanian New Technology Companies”, which are going to take place in Washington, D.C. February 4-8, 2002. We would be honored to have you accept our invitation to visit this enterprise at USA Trade Center, Ronald Reagan Building, 1300 Pennsylvania Ave., NW.

Lithuania is one of the major transit crossroads between the East and the West. In the face of repeated threats of terrorist attacks in the world, the approach of the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania has been to modernize our communication systems whos operational basis is equiped by Motorola (wireless communications) and Lucent Technologies (wire communications). Our efforts are directed towards the improvement and greater efficiency of border management with particular focus on the reinforcement of Lithuanian/Belarus border, which upon Lithuania’s accession into NATO will become NATO’s eastern border.

Lithuania is determined to become a member of NATO in the nearest future. To this end, it is ready to contribute to U.S. activities in the fight against international terrorism and is resolutely implementing on-going reforms in order to be able to further contribute to the aims and requirements of the Alliance. Urgent modernization of communication systems for border guards and increased efficiency of operational agencies are being carried out in order to enhance the security of our country as well as that of all of Europe.

I do appreciating your warm feelings toward our country which regained its independence only a short time ago and your support for Lithuania in its aspiration to become a member of NATO. This inspires me to approach you with a request to meet with me, Algirdas Kuncinas, a member of “Seimas”, the Parliament of the Republic of Lithuania and chairman of the Committee on the Development of Information Society, and with Vytautas Vitkauskas, consultant to the Chairman of the “Seimas” and President of “Infobalt”. We would like to discuss the experience of U.S. experts in similar projects of modernizing operative communications systems, of improving the activities of operational agencies, and fundraising for such endevours.

Please accept the assurances of my highest consideration and very best wishes of luck and success.

Respectfully,

Algirdas Kunčinas

Chairman

Committee on the Development of Information Society
Naujausi pakeitimai - 2002 02 26.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

LR Seimas