Lietuvos Respublikos Seimas

2000 m. kovo 28 d. Lietuvos Respublikai įsigaliojo Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos konvencija .
Naujausi pakeitimai - 2002 02 21.
Informacinės visuomenės plėtros komitetas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Svarbiausios datos

LR Seimas