Lietuvos Respublikos Seimas

2002-01-23 BENDRO IVPK ir SRDK POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Posėdžio pirmininkai:
Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas Algirdas Kunčinas
Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Algirdas Sysas
Protokolą rašė: Informacinės visuomenės plėtros komiteto padėjėja Rita Rakevičiūtė
Dalyvavo:
Komitetų nariai:
Gintautas Babravičius, Irena Degutienė, Vitas Matuzas, Vladimiras Orechovas, Algirdas Saudargas.
Kviestieji asmenys:
Anapolskis O., SĮ “Vilniaus planas” direktoriaus pavaduotojas.
Augustinaitis A., Vilniaus universiteto docentas.
Babianskienė R., Respublikinės darbo biržos grupės viršininkė.
Bulovas V., Vidaus reikalų viceministras.
Butrimas V., RIST prie KAM viršininko pavaduotojas.
Einoris V., Seimo narys.
Griciūnas P., Seimo Teisės departamento vyresnysis konsultantas.
Jovaiša T., Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos direktorius.
Kurilovas J., VšĮ “Savivaldybių informacijos centras” direktorius.
Kvietkus V., Susisiekimo ministerijos Pašto ir telekomunikacijų skyriaus vedėjas.
Liaudanskis V., IĮ “Tanvitas” direktorius.
Petraitis R., “Trakų Projektai” direktorius.
Sasnauskas A., VVSPT prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus pavaduotojas.
Šaulauskas M., Informacijos visuomenės studijų centro vadovas.
Šlekys A., Respublikinės darbo biržos skyriaus vedėjas.
Tamulevičius R., asociacijos “Infobalt” valdybos narys.
Venckus R., Švietimo ir mokslo ministro patarėjas.
Vitkauskas V., asociacijos “Infobalt” prezidentas.

Darbotvarkė:

Visuomenės sanglauda (subalansuota šalies raida, naujų socialinės integracijos ir pagalbos sistemų plėtra).

SVARSTYTA: Jungtiniame komitetų posėdyje, skirtame Nacionalinės informacinės visuomenės plėtros strategijos aptarimui, pranešimus temomis: “Skaitmeninis sklastas” ir “Distancinis darbas” pateikė M. Šaulauskas ir T. Jovaiša.

 

Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas Algirdas Kunčinas

Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Algirdas Sysas

Protokolą rašė IVPK padėjėja Rita Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2002 02 19.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Protokolai

LR Seimas