Lietuvos Respublikos Seimas

2002-01-16 BENDRO IVPK, SRDK ir ŠMKK POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Posėdžio pirmininkai:
Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas Algirdas Kunčinas
Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Algirdas Sysas
Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Rolandas Pavilionis
Protokolą rašė: Informacinės visuomenės plėtros komiteto padėjėja Rita Rakevičiūtė
Dalyvavo:
Komitetų nariai:
Ona Babonienė, Gintautas Babravičius, Irena Degutienė, Jonas Jučas, Jonas Korenka, Vytautas Kvietkauskas, Gabriel Jan Mincevič, Algirdas Saudargas.
Kviestieji asmenys:
Abarius P., Vilniaus nuotolinių studijų centro direktorius.
Abramčikienė R., Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekos direktorės pavaduotoja.
Alasauskytė G., Televizijos 11K žinių tarnybos žurnalistė.
Antanavičienė J., Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto padėjėja.
Augustaitienė A., Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centro direktorė.
Augustaitis A., Informatikos ir ryšių departamento prie VRM skyriaus vedėjas.
Babenskas E., G. Babravičiaus visuomeninis padėjėjas.
Banionyte E., Vilniaus pedagoginio universiteto bibliotekos direktorė.
Bastauskienė G., Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos centro direktorė.
Burkauskienė A., VDA bibliotekos direktorė.
Butkevičienė B., Vilniaus universiteto bibliotekos direktorė.
Butrimas V., RIST prie KAM viršininko pavaduotojas.
Charževskienė A., Lietuvos kūno kultūros akademijos bibliotekos vedėja.
Glosienė A., Vilniaus universiteto katedros vedėja.
Gudauskas R., Ministro Pirmininko patarėjas.
Gustienė T., Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos centro direktorė.
Jakubčionienė A., Lietuvos teisės universiteto bibliotekos direktorė.
Jonėnienė D., Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto patarėja.
Jovaiša T., Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos generalinis direktorius.
Kolesinskienė N., Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė.
Kretavičienė M., KMU bibliotekos direktorė.
Kuzmickaitė E., Vytauto Didžiojo universiteto studentė.
Marcinkevičius J., Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos direktorius.
Markevičius K., Lietuvos technikos bibliotekos direktorius.
Masiulis K., Lietuvos teisės universiteto dekanas.
Mašonis A., UAB “Omnitel” strategijos skyriaus atstovas.
Motiejaitytė I., Vytauto Didžiojo universiteto studentė.
Navaitis V., Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Automatizacijos skyriaus vedėjas.
Normantas E., Lietuvos distancinio švietimo tarybos narys.
Petrauskas R., Lietuvos teisės universiteto katedros vedėjas.
Plioplys A., Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos l.e.p. direktorius.
Pugžlienė R., Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekos direktorė.
Raguckaitė A., Lietuvos žemės ūkio universiteto bibliotekos vedėja.
Railienė B., Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos skyriaus vedėja.
Rakauskas G., Ūkio ministerijos vyr. specialistas.
Razumaitė J., Vytauto Didžiojo universiteto studentė.
Rutkauskienė D., Kauno technologijos universiteto distancinio mokymo centro direktorė.
Šaltenienė E., Lietuvos neakivaizdinio švietimo centro direktorė.
Tamulevičius R., asociacijos “Infobalt” valdybos narys.
Telksnys L., Matematikos ir informatikos instituto skyriaus vedėjas.
Venckus R., Švietimo ir mokslo ministro patarėjas.
Zurlys P., A. Mickevičiaus bibliotekos direktorius.
Žandaravičienė A., Kultūros ministerijos vyr. specialistė.
Židonis E., Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės Informacijos technologijų departamento direktorius.

Darbotvarkė:

Visuomenės ugdymas (švietimas, mokslas, mokymasis visą gyvenimą).

SVARSTYTA: Jungtiniame komitetų posėdyje, skirtame Nacionalinės informacinės visuomenės plėtros strategijos aptarimui, pranešimus temomis: “Iššūkiai darbo rinkos politikai informacinėje visuomenėje”, “Ateities žmogaus kompetencijos”, “Nuolatinis mokymasis žinių visuomenėje ir distancinio mokymosi plėtra”, “Bibliotekų vaidmuo informacinėje visuomenėje” pateikė T. Jovaiša, R. Gudauskas, E. Normantas,
E. Banionytė.

 

Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas Algirdas Kunčinas

Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Algirdas Sysas

Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Rolandas Pavilionis

Protokolą rašė IVPK padėjėja Rita Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2002 02 19.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Protokolai

LR Seimas