Lietuvos Respublikos Seimas

2002-02-18 POSĖDžIO PROTOKOLAS

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas
Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Dalyvavo:
Komiteto nariai: Gintautas Babravičius, Vitas Matuzas, Vladimiras Orechovas, Algirdas Saudargas, Rimvydas Vaštakas.
Ryšių reguliavimo tarnybos atstovai:
T. Barakauskas, direktorius,
H. Varnas, direktoriaus pavaduotojas,
R. Leonavičius, direktoriaus pavaduotojas,
A. Basevičius, Strategijos it teisės departamento direktorius,
E. Žvalionis, Telekomunikacijų departamento direktorius,
M. Žilinskas, Radijo ryšio departamento direktorius,
A. Visockas, Telekomunikacijų departamento direktoriaus pavaduotojas,
T. Lamanauskas, Juridinio skyriaus vedėjas,
A. Lukšas, Strateginio planavimo skyriaus vedėjas,
N. Statkutė, Administracinio departamento direktorė,
K. Romeikaitė, vyriausioji vidaus auditorė,
R. Karalienė, vyriausioji specialistė ryšiams su visuomene.

Darbotvarkė:
1. Telekomunikacijų rinkos demonopolizavimas, Ryšių reguliavimo tarnybos veikla ir ateities planai.

1. SVARSTYTA: Telekomunikacijų rinkos demonopolizavimas, Ryšių reguliavimo tarnybos veikla ir ateities planai (pranešėjai: T. Barakauskas, E. Žvalionis, M. Žilinskas, T. Lamanauskas).

NUSPRĘSTA: Pratęsti posėdį su Ryšių reguliavimo tarnybos atstovais po dviejų savaičių Seime.

 

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas

Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2002 02 19.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Protokolai

LR Seimas