Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. vasario 18 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

Kodas 8860529 Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius Tel. (8~ 22) 39 67 96 Faksas (8~ 22) 39 64 69 El.p. teiseskt@lrs.lt

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje 2002 02 18 dieną:

LR Seimas 2001 m. gruodžio 20 d. pavedė parengti ir pateikti Seimui išvadas dėl Generalinės prokuratūros veiksmų, susijusių su dokumentų paėmimu iš Vilniaus “Ryto” krepšinio klubo teisėtumo.

Komitetas, išklausęs Generalinio prokuroro pavaduotojo K.Betingio paaiškinimą “Dėl dienraštyje “Lietuvos rytas” skelbiamų faktų apie Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Generalinės prokuratūros darbą”, nepriėmė sprendimo, kadangi Generalinio prokuroro pavaduotojas K.Betingis konstatavo, kad tyrimas dar nebaigtas.

Komiteto nariai balsavę: 3 už, 3 prieš, 2 susilaikę, nepritarė komiteto nario R.Šukio pasiūlymui nepatenkinamai įvertinti Generalinio prokuroro pavaduotojo K.Betingio paaiškinimus dėl Prokuratūros atliekamo tyrimo dėl sandorių, susijusių su nekilnojamo turto objektu-Čiuožykla (“Ledo rūmai) teisėtumo.

Komiteto nariai balsavę: 3 už, 3 prieš, 1 susilaikius, 1 nedalyvavus balsavime, nepritarė komiteto nario R.Šukio pasiūlymui, konstatuoti, kad prokuratūrai atliekant tyrimą dėl sandorių, susijusių su nekilnojamo turto objektu-Čiuožykla (“Ledo rūmai”), buvo pažeidžiami Baudžiamojo proceso kodekso reikalavimai dėl BPK 125, 128 ir kituose straipsniuose numatytų procesinių veiksmų atlikimo procedūrų ir terminų.

Komiteto posėdyje buvo nutarta užklausti Seimo Teisės departamento, Teisės instituto, Aukščiausiojo teismo, Lietuvos Teisės Universiteto, Generalinės prokuratūros, Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto, Prezidentūros Teisės departamento ar Baudžiamojo proceso kodekso II-jo skyriaus “Baudžiamosios bylos iškėlimas” nuostatos leidžia iki baudžiamosios bylos iškėlimo kvotos organams ir prokuratūrai neribotą laiką rinkti duomenis rodančius, kad yra nusikaltimo požymiai, siekiant nustatyti baudžiamosios bylos iškėlimo pagrindą bei taip vilkinti baudžiamosios bylos iškėlimą, ir jei šios spragos BPK egzistuoja, kaip tikslinga būtų šią problemą išspręsti.

Komitetas apsvarstė įstatymo projektą dėl Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo preambulės ir 4, 5, 7, 7(1), 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-899(2) ir bendru sutarimu nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Teisės departamento bei komitete pareikštas pastabas.

Komitetas apsvarstęs Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 1, 2, 3, 9, 12, 17, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 35, 41, 58, 62, 64, 86, 88 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-1151(3)ES, nusprendė bendru sutarimu pritarti VVSK patobulintam įstatymo projektui, tačiau nepritarė Seimo Pirmininko, A.Paulausko pasiūlymui 86 straipsnį papildyti nauju punktu, kad “2)tarybos narį atstatydinus – pagal šio įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka priimtą tarybos narių, išrinktų pagal tą patį kandidatų sąrašą kaip ir atstatydinamas tarybos narys, nutarimą”, nes LR Konstitucijoje 119 str. (ir pakeistoje redakcijoje, kuriai Seimas pritarė) pasakyta, jog savivaldybių tarybos narius renka administracinio vieneto gyventojai. T.y. mandatą suteikia gyventojai, nepriklausomai nuo jų priklausymo vienai ar kitai partijai. Tuo tarpu pasiūlymo autorius siūlo įtvirtinti nuostatą, leidžiančią atstatydinti tarybos narį partijai ir iš tos partijos kandidatų sąrašo išrinktiems tarybos nariams, ignoruojant rinkimuose pareikštą gyventojų valią.

Komiteto pirmininkas A.Sakalas informavo komiteto narius, kad kitas komiteto posėdis įvyks pirmadienį, t.y. vasario 25 d, kuriame bus svarstomas Baudžiamojo proceso kodekso projektas.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 02 18.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas