Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS. Dėl žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros veiklos (2002-01-16 Nr.2)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

SPRENDIMAS

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ RINKOS

REGULIAVIMO AGENTŪROS VEIKLOS

2002 m. sausio 16 d. Nr. 2

Vilnius

Kaimo reikalų komitetas konstatuoja, kad nepaisant Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros (toliau – Agentūra) intervencinių ir papildomo skolinimosi išlaidų mažėjimo, iki šiol nepadengta 82 mln. Lt veiklos nuostolių. Net 16 proc. visų intervencinių ir papildomo skolinimosi išlaidų 2000 - 2001 metais sudarė palūkanos ir kiti mokesčiai bankams.

Be to, vis dar nesukurta sklandžiai veikianti žemės ūkio produktų intervencinio supirkimo sistema.

Kaimo reikalų komitetas nusprendžia:

Pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai:

1.Kai tik bus pateiktos Valstybės kontrolės išvados dėl Agentūros veiklos, apsvarstyti jas ir parengti šios Agentūros veiklos gerinimo priemones, ypatingą dėmesį skiriant:

1.1. Racionalesnių Agentūros finansavimo šaltinių (valstybės biudžetas, Privatizavimo fondas ir pan.) paieškai;

1.2. Žemės ūkio produkcijos supirkimo intervencinių išlaidų mažinimui;

1.3 Agentūros veiklos nuostolių kompensavimui;

1.4. Ilgalaikės, stabiliai veikiančios ir ES reikalavimus atitinkančios žemės ūkio produktų intervencinio supirkimo tvarkos parengimui;

1.4. Agentūros administracinių gebėjimų stiprinimui.

2. Iki 2002 metų kovo 1 d. pateikti informaciją apie priimtas priemones Agentūros veiklai tobulinti.

 

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2002 metai

LR Seimas