Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS. Dėl ekologinės žemės ūkio plėtros (2001-12-05 Nr.57)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

 

SPRENDIMAS

DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS

2001 m. gruodţio 05 d. Nr.57

Vilnius

Kaimo reikalų komitetas, atsižvelgdamas į būtinybę skatinti ekologinį ūkininkavimą, kaip vieną iš žemės ūkio plėtros strateginių krypčių, taip pat didėjančią ekologiškų produktų paklausą pasaulio agrorinkose,

nusprendţia:

Pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai:

1. Specialiosios kaimo rėmimo programos 2002 metų sąmatoje numatyti tiesioginę paramą ekologinės gamybos ūkiams, kuri sudarytų sąlygas iki 2010 metų pasiekti tausojančio ir ekologinio žemės ūkio plėtros plane numatytą rodiklį – 15 proc. žemės ūkio naudmenų;

2. Numatyti ir įgyvendinti konkrečias priemones remti investicijas į ekologinį žemės ūkį, jo reklamą, sertifikavimo sistemą, mokslo tiriamuosius darbus, ekologiškų produktų perdirbimą, prekybą ir eksportą.

 

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2001 metai

LR Seimas