Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS. Dėl melioracijos būklės ir perspektyvų (2001-10-31 Nr.48)

SPRENDIMAS

DĖL MELIORACIJOS BŪKLĖS IR PERSPEKTYVŲ

2001 m. spalio 31 Nr.48

Vilnius

Kaimo reikalų komitetas pažymi, kad visi melioracijos įrenginiai šalyje yra

vidutiniškai nusidėvėję 50 proc., o rūgščios dirvos jau treti metai nekalkinamos.

Melioracijos įrenginiai tarnauja ne tik žemės ūkiui. Jais nuleidžiamas vanduo nuo kelių, iš miškų, įvairių statinių, sausinamos gyvenvietės, hidrotechniniai statiniai ir polderiai saugo nuo potvynių gyvenvietes ir miestelius, atlieka aplinkosaugos funkcijas. Tačiau asignavimai melioracijai 1995 - 2000 metais sumažėjo nuo 133 mln. lt. iki 40 mln. lt.

Jeigu melioracijos finansavimas iš valstybės biudžeto bus nepadidintas, sumažės ūkių konkurencingumas, nebus įgyvendintos stojimo į ES derybinėje pozicijoje numatytos žemės ūkio produkcijos gamybos kvotos, bus padaryta didelė žala ir kitoms ūkio šakoms.

Kaimo reikalų komitetas nusprendžia:

Pasiūlyti Vyriausybei:

1.Padidinti 2002 m. melioracijos ir dirvų kalkinimo finansavimą 40 000 tūkst. Lt., papildant projekto 7 priedėlio “2002 metų privatizavimo fondo lėšų sąmata” išlaidų dalies 2 punktą ir jį išdėstant taip:

“2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoms šalies programoms įgyvendinti – 217 000

Iš jų: Melioracijai ir dirvų kalkinimui – 40 000”

2. Paspartinti naujos redakcijos Melioracijos įstatymo projekto parengimą.

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2001 metai

LR Seimas