Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS. Dėl lengvatinių paskolų grąžinimo termino atidėjimo (2001-11-14 Nr.51)

 

SPRENDIMAS

DĖL LENGVATINIŲ PASKOLŲ GRĄŽINIMO TERMINO ATIDĖJIMO

2001 m. lapkričio 14 d. Nr.51

Vilnius

Atsižvelgdamas į pastaruoju metu pagausėjusius ūkininkų ir žemės ūkio įmonių prašymus atidėti lengvatinių paskolų grąžinimo terminus, įvertindamas itin sunkią žemdirbių būklę, susidariusią dėl nepalankių gamtinių sąlygų, kainų sumažėjimo ir didėjančių perdirbėjų skolų, taip pat nepalankią žemės ūkio sektoriui kreditavimo sistemą,

Kaimo reikalų komitetas, n u s p r e n d ţ i a:

1. Pasiūlyti Vyriausybei:

1.1 Paspartinti nutarimo dėl lengvatinių paskolų, suteiktų ūkininkams, kooperatinėms bendrovėms, kitoms žemės ūkio ir perdirbimo pramonės įmonėms, grąžinimo terminų atidėjimo iki 2002 m. spalio 1 d. priėmimą;

1.2 Vykdant Žemės ūkio banko privatizavimą, siekti kuo palankiausių sąlygų šio banko nuolatiniams klijentams – ūkininkams ir žemės ūkio įmonėms.

2. Pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai:

2.1 Kartu su Žemės ūkio banku išnagrinėti galimybę sumažinti pradelstų terminų paskolų palūkanas, taip pat palengvinti kitas jų grąžinimo sąlygas;

2.2 Išnagrinėti žemės ūkio subjektų kreditavimo būklę ir perspektyvas, reikalui esant inicijuoti reikalingų teisės aktų rengimą, siekiant patobulinti žemės ūkio sektoriaus kreditavimo sistemą.

 

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2001 metai

LR Seimas