Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS. Dėl specialiosios kaimo rėmimo programos 2002 metų sąmatos projekto (2002-01-23 Nr.4)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

 

SPRENDIMAS

DĖL SPECIALIOSIOS KAIMO RĖMIMO PROGRAMOS 2002 METŲ SĄMATOS PROJEKTO

2002 m. sausio 23 d. Nr.4

Vilnius

Kaimo reikalų komitetas, išnagrinėjęs Spacialiosios kaimo rėmimo programos 2002 metų sąmatos projektą ir atsižvelgdamas į Mokesčių administravimo įstatymo 38 straipsnio 4 dalies nuostatas, nusprendţia:

Pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai:

1. Programos 2002 metų sąmatos projekte numatytas lėšas (50 mln. litų) akcizo už gazolius grąžinimui paskirstyti kitoms žemės ūkio rinkos ekonominio reguliavimo ir žemės ūkio subjektų pajamų palaikymo priemonėms įgyvendinti: kooperacijos plėtrai, veislininkystei ir sėklininkystei, taip pat kitoms priemonėms, atsižvelgiant į posėdyje pateiktus siūlymus;

2. Sprendžiant Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros veiklos finansinius klausimus, atsižvelgti į Kaimo reikalų komiteto sprendimą “Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros veiklos” (2002 m. sausio 16 d. Nr.2);

3. Skiriant paramą ekologinės gamybos ūkiams, atsižvelgti į Kaimo reikalų komiteto sprendimą “Dėl ekologinio žemės ūkio plėtros” (2001-12-05 Nr.57);

4. Numatyti ir įgyvendinti konkrečias priemones dėl Specialiosios kaimo rėmimo programos įgyvendinimui skirtų lėšų tikslinio panaudojimo ir efektyvumo didinimo.

 

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2002 metai

LR Seimas