Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS. Dėl savialdos stiprinimo (2001-11-27 Nr.55)

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDOS STIPRINIMO

2001 m. lapkričio 27 d. Nr.55

Vilnius

 

Kaimo reikalų komitetas,

vertindamas Žemės ūkio rūmų pastangas atkurti ir stiprinti kaimo žmonių savivaldą,

atsižvelgdamas į Lietuvos žemės ūkio tinkamo pasirengimo dirbti Europos Sŕjungos bendrojoje rinkoje svarbŕ,

pabrėždamas būtinybę pasinaudoti globalizacijos galimybėmis ir išvengti neigiamų jos padarinių,

n u s p r e n d ţ i a:

1. Pasiūlyti Žemės ūkio rūmams:

Artimiausiu metu išanalizuoti ir įvertinti Žemės ūkio rūmų organizacinės struktūros ir administracinių gebėjimų gerinimo bei finansinio savarankiškumo didinimo galimybes.

2. Pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai:

Partnerystės ir pariteto pagrindais plėtoti bendradarbiavimą su Žemės ūkio rūmais ir sudaryti palankią aplinką jų dalyvavimui, sprendžiant svarbiausius žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimus, ypač plėtojant kooperaciją ir stiprinant žiniomis besiremiančią kaimo bendruomenę.

3. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

Atsižvelgiant į Žemės ūkio rūmų reikšmę plėtojant ir stiprinant savivaldą kaime, ypač baigiamajame pasirengimo stojimui į ES etape, nemažinti jų biudžetinio finansavimo ir skirti 2002 metais Žemės ūkio rūmams 1961 tūkst. Lt.

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2001 metai

LR Seimas