Lietuvos Respublikos Seimas

Vasario 13 d. posėdyje

 

komiteto pirmininkas Rolandas Pavilionis pasveikino Komiteto narius: Povilą Jakučionį - su 70 metų jubiliejumi ir Joną Korenką – gimimo dienos proga.

Atsižvelgiant į kultūros ministrės Romos Dovydėnienės prašymą nutarta naujus pasiūlymus kino įstatymui svarstyti kitame posėdyje.

Buvo apsvarstytas Seimo nario Artūro Vazbio pateiktas Labdaros ir paramos įstatymo 12 straipsnio papildymo įstatymo projektas, kuriuo būtų įstatymiškai įteisintas Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartimi pagrįstas leidimas religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams anonimiškai gautą paramą apskaityti, vadovaujantis savo kanonais ir statutais. Komitetas, kuris šiam projektui yra papildomas komitetas, nutarė pritarti siūlomam projektui, papildžius jį Seimo nario Armino Lydekos pasiūlymu, kad projektu įteisinama išlyga būtų taikoma tik Lietuvos tradicinėms religinėms bendruomenėms, bei atsižvelgus į Seimo Teisės departamento pastabas.

Buvo pasidomėta, kaip sekasi darbo grupei, rengiančiai naujas Labdaros ir paramos įstatymo pataisas, kurios leistų privatiems fiziniams ir juridiniams asmenims efektyviau remti švietimą, mokslą, kultūrą. Minėtos darbo grupės narės Dalia Teišerskytė ir Janė Narvilienė pažadėjo supažindinti Komitetą su darbo grupės parengtu projekto variantu.

Komiteto nariai išreiškė apgailestavimą, kad iki šiol nepatvirtinta pagal naują įstatymą sudaryta nauja Valstybinės lietuvių kalbos komisija, todėl ji negali veikti.

Aptarti nauji Komiteto narių pasiūlymai dėl pavasario sesijos darbo planų. Siūloma su Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) taryba ir kūrybiniais darbuotojais aptarti dabartinę LRT padėtį, panagrinėti, kiek transliuojamų laidų visuma atitinka įstatymo nustatytą Lietuvos nacionalinio transliuotojo paskirtį. Taip pat ketinama aptarti teatrų ir kultūros rėmimo fondų padėtį, surengti konferenciją žiniasklaidos etikos tema ir kt.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 02 13.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas