Lietuvos Respublikos Seimas

Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos prezidiumų posėdžio protokolas, 2001 m. gruodžio 15 d., Talinas

2001 m. gruodžio 15 d., Taline, Baltijos Asamblėjos 19-osios sesijos metu įvyko Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos prezidiumų posėdis, kuriame buvos aptartas Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos bendradarbiavimas ateityje.

1. Posėdžio atidarymas

Posėdį atidarė Baltijos Asamblėjos Prezidiumo pirmininkas Trivimi Velliste. Jis pabrėžė, kad Baltijos Asamblėją domina platesnis bendradarbiavimas su Šiaurės Taryba. Norėdamas pagerinti BA ir ŠT bendradarbiavimą BA Prezidiumas nusprendė peržiūrėti BA struktūrą .

Šiaurės Tarybos prezidentė Outi Ojala pabrėžė, kad Šiaurės Tarybą taip pat domina platesnis abiejų organizacijų bendradarbiavimas. Ji pabrėžė, kad tarp abiejų organizacijų nėra tokių didelių struktūrinių skirtumų.

2. Bendrosios pastabos dėl Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos bendradarbiavimo

Šiaurės Tarybos Prezidiumo narys O. Stavad pabrėžė, kad yra daug įvairių kausimų, kuriuos turi aptarti abi organizacijos. Vienas iš tokių bendrų abiejų organizacijų interesų yra referendumai Europos Sąjungos klausimu.

T. Velliste pabrėžė, kad Baltijos Asamblėjai dėl Europos Sąjungos kyla daug klausimų, bet atsakymų nėra tiek daug. Jis pabrėžė, kad Šiaurės šalių patirtis spendžiant ES klausimus yra labai svarbi Baltijos valstybėms.

3. Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos bendradarbiavimas 2002 m. (bendros veiklos kalendorius; bendrų renginių organizavimas (konferencijos, seminarai t.t.); bendrų požiūrių pareiškimai; Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos komitetų bendradarbiavimas; bendrų darbo struktūrų steigimas)

T. Velliste pabrėžė, kad Baltijos Asamblėjos Prezidiumas aptarė Šiaurės Tarybos parengtą pagrindinį dokumentą ,,Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos bendradarbiavimas“. Jis pastebėjo, kad čia pateikta daug praktinių minčių dėl abiejų organizacijų bendradarbiavimo.

O. Ojala pakomentavo pagrindinį dokumentą ,,Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos bendradarbiavimas“. Ji pradėjo nuo BA ir ŠT bendradarbiavimo susitarimo peržiūros klausimo. Ji pabrėžė, kad ŠT ir BA bendradarbiavimo sutartis yra lanksti ir veikianti. Ji taip pat pažymėjo, kad ŠT ir BA komitetų atstovų posėdžiai pastovūs ir reguliarūs.

4. Preliminari bendros veiklos darbotvarkė

Baltijos Asamblėjos Prezidiumo pirmininko pavaduotoja G. Purvaneckienė pranešė, kad Baltijos Asamblėja kvies Šiaurės Tarybos narius į šiuos Baltijos Asamblėjos komitetų posėdžius ir kitus Baltijos Asamblėjos rengiamus renginius:

Saugumo ir užsienio reikalų komiteto posėdį (sausio 31 – vasario 1 d.);

Bendrą Aplinkosaugos ir energetikos komiteto bei Ekonominių ir socialinių reikalų komiteto posėdį (vasario 14 – 15 d.);

Baltijos Asamblėjos konferenciją dėl ES fondų panaudojimo rengiantis struktūrinių fondų panaudojimui (kovo 14 – 15 d.);

Bendrą BA, ŠT ir BTKT konferenciją maisto saugos ir žemės ūkio klausimais (balandžio 10 – 12 d.);

Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdį (balandžio 25 – 27 d.);

20-ją Baltijos Asamblėjos sesiją ir 8-ją Baltijos Tarybą (gegužės 23 – 25 d.);

Vasaros seminarą ,,Mažų tautų kultūra ir kalba globalizacijos procese“ (birželio 13 – 15 d.)

O. Ojala pranešė, kad Šiaurės Taryba pakvies Baltijos Asamblėjos narius į teminę konferenciją demokratijos klausimu Reikjavike ir į kitą Šiaurės Tarybos sesiją. Ji pažymėjo, kad minėtos konferencijos metu įvyks kitas bendras prezidiumų posėdis.

Baltijos Asamblėjos Prezidiumo pirmininko pavaduotojas R. Ražuks nušvietė Baltijos Asamblėjos veiklą Latvijos pirmininkavimo laikotarpiu. Jis pažymėjo, kad pagrindiniais politiniais prioritetais pirmininkaujant Latvijai bus Baltijos valstybių integracija į ES ir NATO. Jis pridūrė, kad per pirmuosius kitų metų mėnesius Latvijos delegacija aptars darbo planą.

5. Baigiamosios pastabos

T. Velliste pabrėžė, kad abi organizacijos turėtų būti labai lanksčios, kad būtų galima plėtoti abiejų organizacijų bendradarbiavimą. Jis pakartojo, kad Baltijos Asamblėją labai domina platesnis bendradarbiavimas su Šiaurės Taryba.

T. Velliste Šiaurės Tarybos atstovus apdovanojo knygomis ,,Baltijos Asamblėja 1991 – 2001“.

Trivimi Velliste

Baltijos Asamblėjos Prezidiumo pirmininkas

Estijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje vadovas

Baiba Moļņika

Baltijos Asamblėjos sekretorė

Baltijos Asamblėjos (BA) ir Šiaurės Tarybos (ŠT) prezidiumų posėdis

2001 m. gruodžio 15 d., Talinas

9:00 – 10:00 val.

Viešbutis Radisson SAS

Darbotvarkė

1. Posėdžio atidarymas

Trivimi Velliste

2. Bendros pastabos apie Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos bendradarbiavimą ateityje

Trivimi Velliste ir Outi Ojala

3. Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos bendradarbiavimas 2002 m.

Bendros veiklos kalendorius

Bendrų renginių organizavimas (konferencijos, seminarai, t.t.)

Bendrų požiūrių pareiškimai

Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos komitetų bendradarbiavimas

Bendrų darbo struktūrų steigimas

Trivimi Velliste ir Outi Ojala

4. Preliminari bendros veiklos darbotvarkė

Trivimi Velliste ir Outi Ojala

5. Baigiamosios pastabos

Trivimi Velliste

Baltijos Asamblėjos (BA) ir Šiaurės Tarybos (ŠT) prezidiumų posėdis

2001 m. gruodžio 15 d., Talinas

9:00 – 10:00 val.

Viešbutis Radisson SAS, Bremerhaveno salė

Baltijos Asamblėjos dalyvių sąrašas

1. Trivimi Velliste, BA Prezidiumo pirmininkas, Estijos delegacijos BA vadovas

2. Giedrė Purvaneckienė, BA Prezidiumo pirmininko pavaduotoja, Lietuvos delegacijos BA vadovė

3. Romualds Ražuks, BA Prezidiumo pirmininko pavaduotojas, Latvijos delegacijos BA vadovas

4. Siiri Oviir, BA Prezidiumo narė, Estijos delegacijos BA vadovo pavaduotoja

5. Audrius Klišonis, BA Prezidiumo narys, Lietuvos delegacijos BA vadovės pavaduotojas

6. Baiba Moļņika, Baltijos Asamblėjos sekretorė

7. Ene Rõngelep, Estijos delegacijos BA sekretorė

8. Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos BA sekretorė

9. Ingrīda Sticenko, Latvijos delegacijos BA sekretorė

10. Marika Laizāne, Baltijos Asamblėjos sekretoriato projektų vadovė

11. Anita Strazdiņa, BA sekretoriato padėjėja

Šiaurės Tarybos dalyvių sąrašas

12. Outi Ojala, Šiaurės Tarybos prezidentė

13. Berit Brørby, ŠT Prezidiumo narė

14. Elver Jonsson, ŠT Prezidiumo narys

15. May-Helen Molvær Grimstad, ŠT Prezidiumo narė

16. Riitta Prusti, ŠT Prezidiumo narė

17. Ole Stavad, ŠT Prezidiumo narys

18. Henrik Hagemann, Danijos delegacijos generalinis sekretorius

19. Eric Hultén, Švedijos delegacijos sekretorius

20. Kjell Myhre-Jensen, Norvegijos delegacijos sekretoriato direktorius

21. Patrick Zilliacus, Suomijos delegacijos sekretorius

22. Mads Nikolajsen, ŠT kairiųjų partijų grupės sekretorius

23. Lennart Rohdin, ŠT centro partijų grupės sekretorius

24. Frida Nokken, ŠT generalinė sekretorė

25. Jan Widberg, ŠT sekretoriato vyr. patarėjas

26. Päivikki Lindroos, ŠT sekretoriato vyr. patarėja

Parengė Baltijos Asamblėjos Sekretoriatas
Naujausi pakeitimai - 2002 09 03.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ESTIJA

LR Seimas