Lietuvos Respublikos Seimas

Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdžio, vykusio 2001 m. gruodžio 14 d., Taline, Estijoje, ataskaita

Posėdžio dalyviai:

1. Trivimi Velliste, BA Prezidiumo pirmininkas, Estijos delegacijos BA vadovas

2. Giedrė Purvaneckienė, BA Prezidiumo pirmininko pavaduotoja, Lietuvos delegacijos BA vadovė

3. Romualds Ražuks, BA Prezidiumo pirmininko pavaduotojas, Latvijos delegacijos BA vadovas

4. Siiri Oviir, BA Prezidiumo narė, Estijos delegacijos BA vadovo pavaduotoja

5. Audrius Klišonis, BA Prezidiumo narys, Lietuvos delegacijos BA vadovės pavaduotojas

6. Arnis Razminovičs, BA Prezidiumo narys, Latvijos delegacijos BA vadovo pavaduotojas

7. Baiba Molnika, BA sekretorė

8. Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos BA sekretorė

9. Ene Rongelep, Estijos delegacijos BA sekretorė

10. Ingrida Sticenko, Latvijos delegacijos BA sekretorė

11. Marika Laizane, BA sekretoriato projektų vadovė

Posėdžio darbotvarkė:

1. Atidarymas

Trivimi Velliste

2. Organizacinės pastabos dėl BA 19-osios sesijos (2001 m. gruodžio 13-15 d., Talinas)

Trivimi Velliste

3. Sesijos dokumentų projektai

Trivimi Velliste

4. Diskusijos apie BA ir Šiaurės Tarybos bendradarbiavimą ateityje

Trivimi Velliste

5. BA medalis

Trivimi Velliste

6. Knyga “Baltijos Asamblėja 1991 – 2001 m.

Trivimi Velliste, Baiba Molnika

7. Kiti klausimai

1. Atidarymas

BA Prezidiumo pirmininkas T. Velliste pradėjo posėdį ir pasveikino visus dalyvius. T. Velliste paklausė, ar yra pasiūlymų arba prieštaravimų dėl posėdžio darbotvarkės. Prezidiumas patvirtino posėdžio darbotvarkę.

2. Organizacinės pastabos dėl BA 19-osios sesijos (2001 m. gruodžio 13-15, Talinas)

T. Velliste informavo apie sesijos programą. Jis paklausė, ar yra pasiūlymų arba prieštaravimų dėl sesijos programos.

G. Purvaneckienė informavo, kad antrąja sesijos tema vietoj Gintauto Babravičiaus kalbės Nikolajus Medvedevas.

3. Sesijos dokumentų projektai

T. Velliste informavo apie dokumentų projektus. Jis paklausė, ar yra pasiūlymų arba prieštaravimų dėl dokumentų projektų.

Estijos delegacijos vardu T. Velliste pažymėjo, kad Estijos delegacijos nariai neturi bendros pozicijos dėl V. Landsbergio parengto pareiškimo projekto. Jis pasiūlė tęsti diskusijas dėl šio dokumento Lietuvai pirmininkaujant BA.

Prezidiumo sprendimas: Prezidiumas nusprendė, kad V. Landsbergio parengto pareiškimo projektas bus svarstomas Saugumo ir užsienio reikalų komiteto posėdyje. Prireikus darbą prie šio dokumento projekto bus galima tęsti Lietuvai pirmininkaujant BA.

T. Velliste pasiūlė aptarti Latvijos delegacijos parengto kreipimosi į Estijos, Latvijos ir Lietuvos parlamentus projektą.

T. Velliste informavo, kad Estijos delegacija sutinka su kreipimosi projektu iš esmės. Jis taip pat informavo, kad Estijos teisės aktuose yra tam tikrų teisinių apribojimų dėl referendumo rengimo. Jis taip pat pabrėžė, kad šis dokumentas bus ženklas tarptautinei visuomenei, jog Baltijos valstybės turi bendrą poziciją ir imasi bendrų veiksmų tokiais svarbiais klausimais.

G. Purvaneckienė informavo, kad Lietuvos delegacija pasiūlė kai kuriuos kreipimosi projekto pakeitimus.

R. Ražuks pasakė, kad tokia bendra pozicija dėl bendro referendumo surengimo sustiprins Baltijos vienybę. R. Ražuks pridūrė, kad jis sutinka su Lietuvos delegacijos pasiūlytais pakeitimais.

A. Klišonis pažymėjo, kad Latvijos delegacija parengė šio dokumento projektą labai vėlai ir nacionalinės delegacijos turėjo per mažai laiko aptarti šį projektą. Jis taip pat pridūrė, kad tokio dokumento idėja yra labai gera.

Prezidiumo sprendimas: Prezidiumas sutiko, kad šis kreipimosi projektas būtų perduotas Redakcinei komisijai.

T. Velliste pažymėjo, kad Prezidiumas turėtų iš eilės išdėstyti dokumentų projektus 19-osios sesijos baigiamajam dokumentui.

Prezidiumo sprendimas: Prezidiumas nusprendė dokumentų projektus baigiamajame dokumente išdėstyti tokia tvarka:

 Baltijos valstybių solidarumo su tarptautine koalicija prieš terorizmą deklaracija;

 Kreipimasis į Estijos, Latvijos ir Lietuvos parlamentus dėl referendumų dėl stojimo į Europos Sąjungą surengimo;

 Rezoliucija dėl tolesnio Baltijos valstybių nacionalinių kalbų plėtojimo bendroje Baltijos švietimo erdvėje;

 Rezoliucija dėl jūrų turizmo plėtros Baltijos valstybėse;

 Deklaracija dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos Statuto ratifikavimo Estijos, Latvijos ir Lietuvos parlamentuose;

 Rezoliucija dėl Baltijos valstybių bendradarbiavimo pavojingų ir ypač pavojingų infekcinių ligų kontrolės klausimais;

 Rezoliucija dėl Baltijos valstybių veterinarijos tarnybų bendradarbiavimo saugant savo teritorijas nuo gyvulių pavojingų infekcinių ligų;

 Pareiškimas dėl nelegalių migrantų readmisijos sutarčių būtino ratifikavimo;

 Rezoliucija dėl alkoholizmo plitimo prevencijos.

4. Diskusijos dėl BA ir Šiaurės Tarybos bendradarbiavimo ateityje

T. Velliste informavo, kad Prezidiumas turėtų aptarti Šiaurės Tarybos parengtą bendrąjį dokumentą “Šiaurės Tarybos ir Baltijos Asamblėjos bendradarbiavimas”. Jis paprašė, kad B. Molnika informuotų apie pagrindines šio dokumento gaires.

B. Molnika nurodė pagrindines šio Šiaurės Tarybos dokumento gaires. Ji pridūrė, kad Šiaurės Tarybos Prezidentė Outi Ojala nedalyvaus Prezidiumo posėdyje sausio 10 d.

G. Purvaneckienė informavo, kad Lietuvos delegacija siūlo pakviesti Šiaurės Tarybos narius į šiuos BA komitetų posėdžius:

 Saugumo ir užsienio reikalų komiteto posėdį (sausio 31 d. – vasario 1 d.);

 Bendrą Aplinkos apsaugos ir energetikos bei Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetų posėdį (vasario 14-15 d.);

 BA konferenciją “ES fondų panaudojimas pasirengimui struktūriniams fondams” (kovo 14-15 d.);

 Bendrą BA, ŠT ir BTKT konferenciją dėl maisto saugos ir žemės ūkio klausimų (balandžio 10-12 d.);

 Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdį (balandžio 25-27 d.);

 BA 20-ąją sesiją ir 8-ąją Šiaurės Tarybą (gegužės 23-25 d.);

 Vasaros seminarą “Kultūra ir mažų tautų kalba globalizacijos procese” (birželio 13-15 d.).

B. Molnika taip pat informavo, kad BA galėtų padengti Šiaurės šalių svečių maitinimo ir vertimo išlaidas, bet jie turėtų apsimokėti kelionės ir nakvynės viešbutyje išlaidas patys. Jei BA komitetų posėdžiuose dalyvautų Šiaurės Tarybos atstovai, iškiltų skandinavų – anglų k. vertimo problema. Tai lems didesnes komitetų posėdžių išlaidas nei planuotos.

Prezidiumo sprendimas: Prezidiumas priėmė Lietuvos delegacijos pasiūlymą dėl Šiaurės Tarybos narių kvietimo į BA komitetų posėdžius. Prezidiumas taip pat sutiko, kad pradžioje BA kvies Šiaurės Tarybos atstovus į komitetų posėdžius. BA užtikrins anglų – rusų k. vertimą, jei BA komitetų posėdžiuose dalyvaus ŠT atstovai.

T. Velliste pasiūlė taip pat aptarti BA struktūros klausimą. Jis informavo, kad per artimiausią pusmetį reikia apsvarstyti BA komitetų funkcijas ir veiklos sritis.

R. Ražuks pasiūlė, kad reikia sulyginti BA ir ŠT komitetų funkcijas ir veiklos sritis.

G. Purvaneckienė pasiūlė šį klausimą perduoti BA Teisės komitetui svarstyti.

Prezidiumo sprendimas: Prezidiumas nusprendė šį klausimą perduoti BA Teisės komitetui svarstyti.

G. Purvaneckienė taip pat informavo, kad Šiaurės Ministrų Tarybos sekretoriato atstovai pasiūlė surengti konferenciją dėl vyrų ir moterų lygybės parlamento ir valstybės lygmeniu. Ji taip pat pasiūlė šią konferenciją surengti 2002 m. pavasarį Vilniuje. Šiaurės Ministrų Taryba galėtų padegti konferencijos išlaidas, bet Baltijos Asamblėja galėtų šią konferenciją organizuoti.

Prezidiumo sprendimas: Prezidiumas nusprendė iš principo palaikyti mintį organizuoti konferenciją šia tema.

5. Baltijos Asamblėjos medalis

Prezidiumo nariai apžiūrėjo BA medalio eskizus.

Prezidiumo sprendimas: Prezidiumas nusprendė, kad kiekviena nacionalinė delegacija parinks BA medalio eskizą. Nacionalinių delegacijų sprendimų pagrindu Prezidiumas priims galutinį sprendimą dėl BA medalio eskizo.

Prezidiumas nusprendė perduoti BA medalio statuto projektą BA Teisės komitetui svarstyti.

6. Knyga “Baltijos Asamblėja 1991 – 2001 m.”

Prezidiumas aptarė BA knygų platinimo procedūrą.

Prezidiumo sprendimas: Prezidiumas nusprendė, kad kiekviena delegacija parengs konkretų knygų platinimo sąrašą. Kiekvienos šalies nacionalinė delegacija pati organizuos knygų įteikimą.

Prezidiumas taip pat sutiko, kad Šiaurės Taryba ir Beneliukso Tarpparlamentinė Konsultacinė Taryba turi teisę užsakyti BA knygų spausdinimą leidykloje.

7. Kiti klausimai

7.1. BA Komunikacijų ir informatikos komitetas kreipėsi į BA Prezidiumą dėl institucijos, kuri galėtų spręsti ateities klausimus, steigimo.

Prezidiumo sprendimas: Prezidiumas nusprendė toliau svarstyti BA struktūrą. Prezidiumas nusprendė Komunikacijų ir informatikos komiteto kreipimąsi perduoti BA Teisės komitetui svarstyti.

7.2. Prezidiumas aptarė preliminarią 20-osios sesijos ir 8-osios Baltijos Tarybos programą. G. Purvaneckienė informavo, kad sesijos temos bus nustatytos vėliau.

Prezidiumas nusprendė, kad kitas Prezidiumo posėdis bus surengtas 2002 m. sausio 10-11 d. Vilniuje.

Trivimi Velliste

BA Prezidiumo pirmininkas

Estijos delegacijos BA vadovas

Marika Laizane

Projektų vadovė

BA sekretoriatas
Naujausi pakeitimai - 2002 02 11.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ESTIJA

LR Seimas