Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. vasario 6 d. pasitarimas

Š.m. vasario 6 d. įvyko pasitarimas "Narkotikų prevencija mokyklose". Pasitarime, kurį inicijavo Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis, dalyvavo Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariai Kęstutis Kuzmickas, Juozas Matulevičius, Vytautas Šustauskas, Audrius Klišonis, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė Janė Narvilienė, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos , Švietimo , kultūros ir mokslo, Socialinių reikalų ir darbo komitetų atstovai, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo, Vidaus reikalų ministerijų atstovai, Nacionalinės sveikatos tarybos atstovai, Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio atstovai. Sveikatos apsaugos ministerijos, Švietimo ir mokslo, Vidaus reikalų ministerijų atstovai apžvelgė ministerijų dalyvavimą Nacionalinėje narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programoje. Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio atstovai pasiūlė surengti moksleivių savisaugos nuo narkotikų akciją bei pateikė šios akcijos renginių (plakatai, laikraščio moksleiviams platinimas ir pan.) sąmatos projektą. Diskusijoje dalyvavo visi pasitarimo dalyviai. Atkreiptas dėmesys, kad nepakanka informacijos apie vykdomas priemones, jos dubliuojamos, neatsižvelgiama į priemonių efektyvumą. Ypatingai informacijos ir veiksmų koordinavimo pasigenda nevyriausybinės visuomeninės organizacijos. Išklausius diskusijos dalyvių pasisakymus, nutarta tęsti šio klausimo svarstymą pavasario sesijoje viename iš Komiteto posėdžių.
Naujausi pakeitimai - 2002 02 07.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas