Lietuvos Respublikos Seimas

Dėl gydytojų klaidų

Reaguodamas į pastarosiomis dienomis spausdintus straipsnius apie gydytojų klaidas, laiku nenustatant pavojingos gyvybei paciento būklės, Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Kęstutis Kuzmickas kreipėsi į sveikatos apsaugos ministrą Konstantiną Romualdą Dobrovolskį, prašydamas sudaryti komisijas pacienčių R.M. ir L.S. gydymo ir mirties aplinkybėms išaiškinti ir informuoti apie komisijų išvadas, priimtus sprendimus bei priemones, kurių imtasi, kad tokie atvejai nepasikartotų.
Komiteto pirmininkas Kęstutis Kuzmickas savo kreipimesi atkreipė dėmesį, kad reglamentuojantys sveikatos priežiūrą įstatymai ir teisės aktai nustato šių institucijų kompetenciją gydytojų ir slaugos specialistų licencijų išdavimo, sustabdymo ar panaikinimo klausimais. Gydytojo medicinos praktikos įstatymas nustato, kad dėl grubios medicinos praktikos klaidos, grubiai pažeistų paciento teisių ar kitais atvejais licencija gali būti panaikinama Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyva arba kai dėl to kreipiasi Valstybinė medicininio audito inspekcija, Lietuvos bioetikos komitetas, savivaldybių gydytojai, sveikatos priežiūros įstaigos administracija, atitinkamos gydytojų specialybės mokslinė draugija. Sveikatos reikalų komiteto nuomone, ši įstatymo nuostata nepakankamai vykdoma ir nepakankamai griežtai reaguojama į medicinos specialistų klaidas. Licencijos turėtų būti iš karto panaikinamos ar bent sustabdomos, tikrinama medicinos specialistų profesinė kompetencija ir po to sprendžiama dėl galimybių atnaujinti licencijos galiojimą, numatant privalomus tobulinimosi kursus. Komiteto pirmininkas pažymėjo, kad tokių klaidų toleravimas, savalaikių nuobaudų nekompetentingiems specialistams nepaskyrimas kelia visuomenėje nepasitikėjimą sveikatos sistema, jos specialistais, kurių dauguma yra aukštos kvalifikacijos ir atsidavę savo darbui.

 

 

Komiteto vyresnioji patarėja Virginija Šukaitienė
Naujausi pakeitimai - 2002 01 31.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2002 metai parlamentinė kontrolė

LR Seimas