Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2002.01.21 posėdį

Informacija Spaudos tarnybai apie 2002-01-21 dienos komiteto posėdį ir klausymus

Komitetas paskirtas pagrindiniu svarstė :

- Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-1293 ir nusprendė pritarti iniciatorių parengtam įstatymo projektui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu -“uţ“.)

- Vyriausybės įstatymo papildymo 301 straipsniu ir 3, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33 , 37, 40, 41, 44, ir 45 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1265 ir nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms. Komiteto patobulintame įstatymo projekte Vyriausybės sekretoriaus nebelieka, o buvęs Ministro pimininko aparato vadovas t.y. Vyriausybės kancleris tampa kanceliarijos vadovu. Pakeitimu siekiama atsisakyti viceministrų pareigybių, pakeitus ministerijų struktūrą. Ministerijų viceministrų funkcijas vykdys ministerijų deparatmentų direktoriai. Siūloma, kad ministerijų kanceliarijai vadovautų ministerijų kancleriai, vietoje esamų ministerijų sekretorių. Patikslinamos Vyriausybės kanclerio, ministrų bei ministerijų kanclerių funkcijos. (Balsavimo rezultatai: 6 - “už“, 3 – “prieš“.)

- Valstybės tarnybos įstatymo 15, 16, 27, 59 straipsnių ir 1 bei 2 priedėlių pakeitimo įstatymo projektą IXP-1266 ir nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms. Komiteto patobulintame įstatymo projekte atitinkamai su Vyriausybės įstatymo pakeitimais, keičiami pareigybių pavadinimai ir kai kurios kategorijos. (Balsavimo rezultatai: 6 - “uţ“, 3 – “prieđ“.)

- 2002-01-21 vyko Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (naujos redakcijos) IXP-1163 klausymai. Jų metu išklausytos ir aptartos Lietuvos Viešojo administravimo instituto, Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos, Seimo Teisės departamento, Lietuvos Teisės Universiteto, Valstybinio valdymo fakulteto , Seimo narių pastabos ir pasiūlymai. Klausymuose dalyvavo Vidaus reikalų ministras J.Bernatonis bei viceministrai Algirdas Astrauskas ir Evaldas Gustas, Komiteto nariai, įstatymo rengimo darbo grupės atstovai, Seimo komitetų patarėjai bei pastabų ir pasiūlymų teikėjai.

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 01 29.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas